War graves
in Małopolska
1205030-001
7
6
Kwatera znajduje w południowo-wschodnim narożniku cmentarza żydowskiego. Założona jest na planie prostokąta i otoczona kamiennym obramiowaniem. W jej obrębie zachowało się pięć macew i fragment podstawy jednej macewy. W wyniku prac konserwatorskich w 2019 r. i 2022 r. zrekonstruowano brakującą macewę, a pozostałe poddano konserwacji. Na macewach umieszczone zostały emaliowane tabliczki z danymi pochowanych.

Pochowano tu 7 żołnierzy armii austro-węgierskiej wyznania mojżeszowego.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW. 37 s. 461.
  • R.Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 166.
  • J Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 2, Tarnów 2002, s. 29.
  • O.Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 198.
  • R.Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 118.
Surname Forename Rank Military formation  
GRÜNBAUM SALOMON HONVED Austro-Hungarian Army
KLEIN HERMAN MAJLECH LANDSTURMMANN HONVED Austro-Hungarian Army
ROZENBERG BERTALAN LANDSTURMMANN HONVED Austro-Hungarian Army
FRAGNER MARKUS CHAJEM RESERVIST HONVED Austro-Hungarian Army
GLEICHMANN [HEICHMANN] SANDOR HONVED Austro-Hungarian Army
SCHOLL MOSES KANONIER Austro-Hungarian Army
Forename Surname Rank Military formation Number
Austro-Hungarian Army 1