War graves
in Małopolska
1201020-007
51
5
Cmentarz założony jest na planie prostokąta i otoczony ogrodzeniem z zakończonych półkoliście słupów, połączonych parami metalowych rur. Zamknięte łańcuchem wejście znajduje się od strony południowo-wschodniej.

Głównym elementem cmentarza to umieszczony w linii ogrodzenia na postumencie betonowy krzyż o szerokich ramionach i zaokrąglonych narożach. Na jego frontowej części znajduje się żeliwny, ażurowy krzyż łaciński z motywem miecza na osiach ramion. Na rozmieszczonych symetrycznie względem pomnika słupach ogrodzenia znajdują się stele: jedna z żeliwnym krzyżem maltańskim, a druga z żeliwnym krzyżem lotaryńskim. Występują tu nagrobki w formie osadzonych na betonowych krzyży łacińskich i lotaryńskich z żelaznych prętów o rozszerzonych zakończeniach ramion.

W 7 grobach zbiorowych i jednym pojedynczym pochowano 10 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 41 z armii rosyjskiej. Zidentyfikowano 5 osób.
 
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 35, s. 102, 401, 709-723.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 372.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 3, Tarnów 2005, s. 170-171.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 342-343.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998, s. 88-89.
Surname Forename Rank Military formation  
GAŁUSZKA JOSEF RESERVIST GEFREITER TITULAR KORPORAL Austro-Hungarian Army
MARTYNIUK INFANTERIST Austro-Hungarian Army
DILAJKO VEL DILIJKO JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
DESIATNIKOW VEL DZIESITNIKOW NIKOLAI INFANTERIST Russian Army
MICHAJŁOWICZ MICHAEL LEUTNANT Russian Army
Forename Surname Rank Military formation Number
Austro-Hungarian Army 7
Russian Army 39