War graves
in Małopolska
1211060-002
13
13
Mogiła otoczona jest betonowym obramowaniem i przykryta lastrykowymi płytami, między którymi umieszczono marmurowe płyty z czarnymi równoramiennymi krzyżami oraz kamienną tablicę z napisem: „10 ZAKŁADNIKÓW ROZSTRZELANYCH W DNIU 23 II 1944 r. PRZEZ NIEMCÓW W ODWET ZA LIKWIDACJĘ POSTERUNKU”. U wezgłowia mogiły znajduje się ustawiona pionowo czarna, marmurowa tablica ze znakiem „Polski Walczącej”, wizerunkiem orła w koronie, krzyżem łacińskim. Na niej umieszczony jest napis memoratywny:
 
„WIĘZIENI I TORTUROWANI W "PALACE" ZAKOPANE I "MONTELUPICH" KRAKÓW ZOSTALI ZAMORDOWANI PRZEZ HITLEROWCÓW NA TUTEJSZYM CMENTARZU W DNIU 23 II 1944
JÓZEF BORZĘCKI - LUDŹMIERZ CZŁ. AK.
JÓZEF SZCZĘCH - II –
ALBIN SKAWSKI - II –
FRANCISZEK TURZA - II –
WŁADYSŁAW STOPKA - ZAKOPANE – SABOTAŻ
FRANCISZEK HABAS -DZIAŁ-POMOC PARTYZANT.
STANISŁAW SPROCH - II –
ALOJZY DZIELSKI - II –
ANTONI ADAMCZYK - N. TARG - II –
MICHAŁ SZYMCZAK - CZ. WODA - II –
SPOCZYWAJA W TEJ MOGILE RÓWNIEŻ POLEGLI ZA OJCZYZNĘ
JÓZEF KOTERBA - 28 VII 1944        LUDWIK CHLIPAŁA - 30 X 1944
HELENA POZNAŃSKA - 15 I 1945
"OKAŻ IM PANIE MIŁOSIERDZIE SWOJE"
FUNDATOR -  ZWIĄZEK PODHALAN, KOŁO LUDŹMIERZ W CHICAGO” 
10 z pochowanych tu osób zostało zamordowanych w odwecie za zabicie żandarma niemieckiego. Józef Koterba i Helena Poznańska zginęli w późniejszych egzekucjach. Józef Borzęcki, Józef Szczęch, Franciszek Turza, Albin Skawski należeli do oddziału partyzanckiego Wojciecha B. Duszy. Ludwik Chlipała ps. Orlik poległ 4 listopada 1944 r. w potyczce pod Tylką. Po wojnie dzięki staraniom gminy postawiono tu pomnik zaprojektowany przez S. Dziewolskiego. W 1967 r. podjęto decyzję o jego usunięciu i pozostawieniu w jego miejscu granitowego głazu.
  • J. M. Kacwin Z kroniki bojowej Oddziału AK "Wilk". Czerwony Groń-Ochotnica-Przysłop (Listopad 1943-Luty1944), w: Prace Pienińskie, nr 17, 2007.
  • B. Krzan, Klejnot zagubiony w gorach, Nowy Targ 2005, s. 227-228.
  • G. Mazur, W. Rojek, M. Zgórniak, Wojna i okupacja na Podkarpaciu i Podhalu : na obszarze inspektoratu ZWZ-AK Nowy Sącz : 1939-1945, Kraków 1998, s. 175, 273.
Surname Forename Rank Military formation  
BORZĘCKI JÓZEF Other partisans
SZCZĘCH JÓZEF Other partisans
SKAWSKI ALBIN Other partisans
TURZA FRANCISZEK Other partisans
STOPKA WŁADYSŁAW
HABAS FRANCISZEK
SPROCH STANISŁAW
DZIELSKI ALOJZY
ADAMCZYK ANTONI
SZYMCZAK MICHAŁ
KOTERBA JÓZEF
CHLIPAŁA LUDWIK STRZELEC Home Army
POZNAŃSKA HELENA