War graves
in Małopolska
1214020-001
1
0
Na mogile usytuowany jest nagrobek z czerwonego piaskowca, nakryty dwiema opadającymi dwuspadowo płytami. U wezgłowia mogiły znajduje się postument z wmurowaną tablicą z napisem: „PAMIĘĆ/ I MODLITWA/ TYM CO ODDALI/ SWOJE ŻYCIE/ OJCZYŹNIE”. Na postumencie osadzony jest krzyż z metalowych prętów z pasyjką. W pobliżu mogiły znajduje się tablica informacyjna z napisem „MIEJSCE SPOCZYNKU/ POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH/ POLEGŁYCH W WALCE O WOLNOŚĆ/ OJCZYZNY/ ORAZ SYMBOLICZNE UPAMIĘTNIENIE SIEDMIU ŻOŁNIERZY ROSYJSKICH/ I JEDNEGO ZOŁNIERZA AUSTRO-WĘGIERSKIEGO/ POLEGŁYCH W OKRESIE I WOJNY ŚWIATOWEJ/ POCHOWANYCH W NIEZNANYM MIEJSCU/ NA TYM CMENTARZU”.
 
Według miejscowej tradycji pochowano tu powstańców poległych lub zmarłych z ran w 1863 r. Obecnie istniejący nagrobek powstał w 2006 r. Wcześniej znajdowała się tu ziemna mogiła otoczona żeliwnym płotem i oznaczona metalowym krzyżem.
Forename Surname Rank Military formation Number
1863 January Uprising participants 1