War graves
in Małopolska
1211030-001
4
0
Mogiła ziemna otoczona kamieniami. U wezgłowia znajduje się głaz z tablicą pamiątkową z napisem:
 
„TU SPOCZYWAJĄ 4 OSOBY/ DWIE KOBIETY/ I DWÓCH MĘŻCZYZN/ ZAMORDOWANI/ W CZERWCU 1943 R./ NAZWISKA NIEZNANE/ PANIE OBDARZ ICH OJCZYZNĄ NIEBIESKĄ”
 
Pochowano tu 4 osoby przewiezione z więzienia „Palace” w Zakopanem i rozstrzelane 25 czerwca 1943 r. przez funkcjonariuszy Gestapo.
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945. Województwo nowosądeckie, Warszawa 1984, s. 20.
Forename Surname Rank Military formation Number
4