War graves
in Małopolska
1201060-001
45
1
Obiekt określany w ewidencji zachodniogalicyjskiego Oddziału Grobów Wojennych jako cmentarz wojenny nr 311, tworzą dwie kwatery na cmentarzu komunalnym w Nowym Wiśniczu. Kwatera obejmująca groby żołnierzy armii rosyjskiej założona jest na planie litery T i ogrodzona betonowym murkiem oraz betonowymi słupami zakończonymi półkulą i połączonymi żelaznymi rurami. Wejście poprzedzone betonowymi schodkami usytuowane jest od strony zachodniej.

W obrębie kwatery znajdują się nagrobki w formie osadzonych na betonowych cokołach:
– dwóch żeliwnych, ażurowych krzyży lotaryńskich (2 szt.),
– krzyży lotaryńskich z metalowych prętów o ostrych zakończeniach ramion.

Na jednym z krzyży z metalowych prętów zachowała się owalna emaliowana tabliczka z nazwiskiem pochowanego.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V w Krakowie, sygn. GW 35 s. 241, 363, 1323-1328.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 366.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 3, Tarnów 2005, s. 156.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 338.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998, s. 82.
Surname Forename Rank Military formation  
FEODOROWIC [ZAPORYN] TYCHON ZAPORYN [TYCHON FEODOROWICZ] LEUTNANT [OBERST] Russian Army
Forename Surname Rank Military formation Number
Russian Army 44