War graves
in Małopolska
1211030-002
15
15
Mogiła ziemna otoczona kamieniami. Głównym elementem jest głaz zwieńczony metalowym krzyżem. Na jego przedniej stronie umieszczono krucyfiks i tablicę inskrypcyjną z informacją o pochowanych i napisem: „PANIE OBDARZ ICH OJCZYZNĄ NIEBIESKĄ”.
 
Pochowano tu 11 rozstrzelanych w Dolinie Suchej 27.XII.1939 r. za próbę przekroczenia granicy oraz 4 partyzantów rozstrzelanych przez KBW i UB w Dolinie Starej Roboty w Tatrach. Zidentyfikowano 11 ofiar terroru hitlerowskiego i trzech partyzantów.
  • Czarny Dunajec i okolice. Zarys dziejów do roku 1945, pod red. F. Kiryka, Kraków 1997.
  • A.Filar, M. Leyko Palace katownia Podhala. Tajemnice lochów gestapowskiej placówki w Zakopanem, Warszawa 1971.
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945. Województwo nowosądeckie, Warszawa 1984, s. 20.
Surname Forename Rank Military formation  
CUKIER JÓZEF OSOBA CYWILNA
DWORANICKI JERZY OSOBA CYWILNA
KONTRYMOWICZ - OGIŃSKI JAN OSOBA CYWILNA
KATOŃSKI FRANCISZEK OSOBA CYWILNA
NAWARA ANTONI OSOBA CYWILNA
NIEMCZYK KAZIMIERZ OSOBA CYWILNA
MOTYKA LEON OSOBA CYWILNA
SCHABENBAK HENRYK OSOBA CYWILNA
TRZASKOWSKI ZYGMUNT OSOBA CYWILNA
WANAT KAZIMIERZ OSOBA CYWILNA
WARZYGŁOWA OSOBA CYWILNA
BULAŃSKI STEFAN Other partisans
KARNAFEL JAN Other partisans
PS. CHROBRY Other partisans
PS. LONGIN PLUTONOWY