War graves
in Małopolska
1211030-004
1
1
Mogiła ziemna obramowana. U wezgłowia znajduje się lastrykowy pomnik w kształcie krzyża umieszczony na prostopadłościennym postumencie ze zdjęciem Tomasza Harbuta i tablicą z czarnego szkła. Umieszczono na niej napis: „Ś†P/ TOMASZ HARBUT/ Z KONIÓWKI/ UR. 5 IX 1903/ ROZSTRZELANY/ PRZEZ GESTAPO W 1943/ POKÓJ JEGO DUSZY”.
 
Tomasz Harbut był partyzantem AK, oddziału Bolesława Duszy ps. "Szarota". Został rozstrzelany przez okupanta 1 grudnia 1943 r. 
  • A. Filar, "Palace". Katownia Podhala, Warszawa 1971, s. 289, 423.
  • Liber Mortuorum, parafia św. Jacka w Chochołowie (tom dla wsi Koniówka).
  • G. Mazur, W. Rojek, M. Zgórniak, Wojna i okupacja na Podkarpaciu i Podhalu. Na obszarze Inspektoratu ZWZ-AK Nowy Sącz 1939 – 1945, Kraków 1998, s. 168 (wymieniony jako członek oddziału B.W. Duszy ps. "Szarota").
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945. Województwo nowosądeckie, Warszawa 1984, s. 21.
Surname Forename Rank Military formation  
HARBUT TOMASZ OSOBA CYWILNA