War graves
in Małopolska
1217050-005
5
5

 


 


Mogiła obramowana i nakryta lastrykową płytą. U wezgłowia znajduje się lastrykowa stela z tablicą, na której umieszczono napis memoratywny:


„ROZSTRZELANI PRZEZ GESTAPO / 23 X 1943 / Ś. P. / JAN TYLKA 13 IX 1900 / JAN PITOŃ 14 X 1898 / STANISŁAW STASZEL 6 IV 1908 / ANDRZEJ ZUBEK 11 I 1921 / STANISŁAW SKUBISZ 11 XI 1907 //”. Na lewo od steli umieszczono lastrykowy słup o przekroju prostokątnym z krzyżem łacińskim na licu. 


 


Pochowano tu 5 mieszkańców Nowego Bystrego rozstrzelanych przez hitlerowców 25 października 1943 r.

  • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa, lata wojny 1939-1945, pod red. Cz. Czubryta-Borkowskiego i in., Warszawa 1988, s. 469.
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945. Województwo nowosądeckie, Warszawa 1984, s. 61.
  • Władysław Sikora, Oni życia nie przespali, (maszynopis w posiadaniu autora).
Surname Forename Rank Military formation  
TYLKA JAN OSOBA CYWILNA
PITOŃ JAN OSOBA CYWILNA
STASZEL STANISŁAW OSOBA CYWILNA
SKUBISZ STANISŁAW OSOBA CYWILNA
ZUBEK ANDRZEJ OSOBA CYWILNA