War graves
in Małopolska
1217050-007
2
2
 


 


Mogiła ziemna z obramowaniem. U wezgłowia znajduje się lastrykowa stela o kształcie nieregularnego siedmioboku. W jej lewej części umieszczony jest krzyż z czarnego szkła z metalową figurą Chrystusa, a w prawej tablica z czarnego szkła z napisem:


„Ś.P. SŁODYCZKA / ANTONINA.UR.1902 R. / MOLEK.BRONISŁAWA / UR.1918.ROZSTRZELANE / PRZEZ.GESTAPO.6 XI 1943 / JEZU.ZBAW.ICH.DUSZE”


 


Pochowano tu osoby rozstrzelane 6 listopada 1943 przez Gestapo za pomoc udzieloną partyzantom.

  • Władysław Sikora, Oni życia nie przespali, (maszynopis w posiadaniu autora).
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945. Województwo nowosądeckie, Warszawa 1984, s. 111.
Surname Forename Rank Military formation  
SŁODYCZKA ANTONINA OSOBA CYWILNA
MOLEK BRONISŁAWA OSOBA CYWILNA