War graves
in Małopolska
1217050-008
2
2
 


 


Mogiła obramowana i nakryta lastrykową płytą. U wezgłowia znajduje się stela z krzyżem łacińskim i napisem memoratywnym: 


„Ś. P. / SŁODYCZKA / JAKUB / ur. 1901 / FRANCISZEK / ur. 1895 / ZGINĘLI ZA OJCZYZNĘ / 06.11.1943”


 


Pochowano tu dwie osoby rozstrzelane 6 listopada 1943 r. przez Gestapo za pomoc udzieloną partyzantom.

  • Władysław Sikora, Oni życia nie przespali, (maszynopis w posiadaniu autora).
  • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa, lata wojny 1939-1945, red. Cz. Czubryt-Borkowski i in., Warszawa 1988, s. 469.
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945. Województwo nowosądeckie, Warszawa 1984, s. 111.
Surname Forename Rank Military formation  
SŁODYCZKA FRANCISZEK OSOBA CYWILNA
SŁODYCZKA JAKUB OSOBA CYWILNA