War graves
in Małopolska
1217010-002
100
0
Na mogile ściana pomnikowa z wysokim postumentem zwieńczonym krzyżem łacińskim. Na ścianie pomnikowej wyryto daty „1939 1945” oraz umieszczono prostokątne tablice z płaskorzeźbami. Na postumencie znajduje się tablica ze znakiem „Polski Walczącej” i napisem „BOHATEROM/ POLEGŁYM OD KUL FASZYSTÓW/ HITLEROWSKICH/ W LATACH/ 1939 – 1945/ W OBRONIE WOLNOŚCI I/ NIEPODLEGŁOŚCI/ LUD PODHALA/ ZAKOPANE 1962”.
 
W czasie okupacji hitlerowskiej cmentarz przy ul. Nowotarskiej był miejscem egzekucji i pochówku. W 1961 nastąpiła ekshumacja zwłok ofiar zbrodni nazistowskich i złożenie ich we wspólnym grobie.
  • L. Długołęcka, M. Pinkwart, Zakopane-przewodnik historyczny, Warszawa 1989, s.360-363.
  • M. Pinkwart, J. Zdebski, Nowy cmentarz w Zakopanem, Warszawa-Kraków 1988.
  • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa, lata wojny 1939-1945, red. Cz. Czubryt-Borkowski i in., Warszawa 1988, s. 468.
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945. Województwo nowosądeckie, Warszawa 1984, s. 134-137.
Forename Surname Rank Military formation Number
100