War graves
in Małopolska
1219010-001
3
3
Mogiła ziemna w lastrykowym obramowaniu, przez środek przerzucona lastrykowa płyta z krzyżem łacińskim. U wezgłowia mogiły znajdują się: lastrykowa donica, prostopadłościenny słupek z krzyżem łacińskim na licu i metalowym medalionem przedstawiającym głowę Chrystusa oraz lastrykowa stela. Na niej umieszczone są trzy medaliony ze zdjęciami pochowanych oraz prostokątna tablica z ciemnego kamienia z napisem:

„TU SPOCZYWAJĄ ZAMORDOWANI W DNIU 10 GRUDNIA 1943 r./ PRZEZ HITLEROWCÓW ZA NALEŻENIE DO RUCHU OPORU/ JÓZEF WAŚNIOWSKI LAT 26/ FRANCISZEK WAŚNIOWSKI LAT 24/ ANTONI WAŚNIOWSKI LAT 21/ KTÓRYM OKRUTNA ŚMIERĆ PRZERWAŁA NAJPIĘKNIEJSZĄ WIOSNĘ ICH ŻYCIA/ CHOCIAŻ WY KOCHANI BRACIA JUŻ NIE ŻYJECIE/ LECZ PAMIĘĆ O WAS TRWAĆ BĘDZIE WIECZNIE/ BO GDY LUDZIE O WAS LUDZIE MÓWIĆ PRZESTANĄ/ TO GŁAZY POD KTÓRYMI SPOCZYWACIE MÓWIĆ ZACZNĄ/ POKÓJ ICH DUSZOM/ KOCHANYM BRACIOM/ SIOSTRA MARIA”.

Antoni, Franciszek i Józef Waśniowscy zostali rozstrzelani 10 grudnia 1943 r. w Trąbkach przez okupanta niemieckiego za przynależność do ruchu oporu. Ciała zakopano w miejscu egzekucji, a po wojnie ekshumowano i przeniesiono na cmentarz parafialny w Biskupicach.
  • K. Leszczyński., Eksterminacja ludności na ziemiach polskich, w: „Biuletyn Głównej Komisji badania Zbrodni Hitlerowskich”, T. 9, 1957, s. 127.
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945. Województwo krakowskie miejskie, Warszawa 1984, s. 105.
Surname Forename Rank Military formation  
WAŚNIOWSKI JÓZEF OSOBA CYWILNA
WAŚNIOWSKI FRANCISZEK OSOBA CYWILNA
WAŚNIOWSKI ANTONI OSOBA CYWILNA