War graves
in Małopolska
1219010-008
8
7
Na mogile lastrykowy nagrobek, u wezgłowia prostokątna stela z krzyżem łacińskim na licu i marmurową tablicą z jasnego kamienia z napisem: „Ś † P/ KOŁODZIEJ/ JAN/ HELENA/ JANINA/ LEON/ ŻYŁA/ KATARZYNA/ WŁADYSŁAW/ JÓZEF/ ZGINĘLI TRAGICZNIE/ 21 I 1945/ POKÓJ ICH DUSZOM”. Przed stelą na nagrobku ustawiona jest lastrykowa donica.

Pochowano tu 7 lub 8 osób zastrzelonych 21 stycznia 1945 r. przez wycofujący się oddział niemiecki.
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945. Województwo krakowskie miejskie, Warszawa 1984, s. 61.
Surname Forename Rank Military formation  
KOŁODZIEJ JAN OSOBA CYWILNA
KOŁODZIEJ HELENA OSOBA CYWILNA
KOŁODZIEJ JANINA OSOBA CYWILNA
KOŁODZIEJ LEON OSOBA CYWILNA
ŻYŁA KATARZYNA OSOBA CYWILNA
ŻYŁA WŁADYSŁAW OSOBA CYWILNA
ZYŁA JÓZEF OSOBA CYWILNA
Forename Surname Rank Military formation Number
OSOBA CYWILNA 1