War graves
in Małopolska
1219020-004
13
12
Kwatera założona jest na planie prostokąta o wymiarach 10 x 6 m i ogrodzona betonowymi słupami o przekroju ośmiobocznym połączonymi parami metalowych rur. Wejście znajduje się od strony wschodniej i zamykane jest jednoskrzydłową furtką z ramą z metalowych rur o narożach połączonych metalowymi prętami.

Główny element kwatery to niewielka, ściana pomnikowa z kamiennych bloków z uskokami po bokach, zwieńczona kamiennym krzyżem łacińskim. W podstawie krzyża umieszczona jest tabliczka z napisem: „CMENTARZ WOJENNY GDÓW/ 1914 1915/ KRIEGERFRIEDHOF GDÓW".

Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie betonowych obramowań z lekko odchylonymi betonowymi stelami. Osiem stel zwieńczonych jest żeliwnymi krzyżami maltańskim z datą „1915" i wieńcem laurowym, a jedna żeliwnym krzyżem lotaryńskim.

Pochowano tu 11 lub 12 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i jednego z armii rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V w Krakowie, sygn. GW 56 s. 871-885 (plany, wykazy pochowanych, wizualizacje).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 3, Tarnów 2005, s. 320-321.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 387.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998, s. 149-150.
Surname Forename Rank Military formation  
HLADIN PETER INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KOPERA FRANZ ERSATZ FREIWILLIGER KORPORAL Austro-Hungarian Army
KACIORA JOHAN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
RAFFEINER [RAIFFAINER] FRANZ LANDESCHÜTZE Austro-Hungarian Army
WORONOWSKI GREGOR INFANTERIST Austro-Hungarian Army
LUDWIG [ERHARD] ERHARD [LUDWIG] GEFREITER Austro-Hungarian Army
KOLBEL [KÖBEL] JAN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
WALKNER JOSEF LANDSTURMMANN Austro-Hungarian Army
SCHNÖLL JOHANN LANDSTURMMANN Austro-Hungarian Army
TROCHIN AVRAS INFANTERIST Russian Army
MARCZUK JOHANN RESERVIST ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
WOJTOWICZ PAUL ULAN Austro-Hungarian Army
Forename Surname Rank Military formation Number
Austro-Hungarian Army 1