War graves
in Małopolska
1216040-022
18
0
Na mogile znajduje się betonowa płyta z nałożonym krzyżem łacińskim oraz inskrypcją: „TU SPOCZYWA/ POLAKÓW ZAMORDOWANYCH/ PRZEZ NIEMCÓW/ 8 IX 1940”. U wezgłowia umieszczony jest krzyż z metalowych rur. Ogrodzenie mogiły stanowi płot z metalowych sztachet.
 
Pochowano tu 18 osób, przywiezionych z więzienia w Tarnowie lub Nowym Sączu i rozstrzelanych 8 września 1940 r. przez okupanta niemieckiego.
  • Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie, sygn. GK 195/VII/19.
  • Pomniki i miejsca pamięci narodowej. Przewodnik, cz. I, Tarnów 2006, s. 42.
  • Pomniki pamięci narodowej z dni walki i męczeństwa na terenie województwa tarnowskiego, Tarnów 1984, s. 92.
  • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa lata wojny 1939-1945, Warszawa 1988, s. 742.
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945, woj. tarnowskie, Warszawa 1984, s. 161.
  • Tym co walczyli o wolną Polskę, opr. S. Majka, Pleśna 1994, s. 70.
Forename Surname Rank Military formation Number
18