War graves
in Małopolska
1216040-025
1
0
Na mogile znajduje się betonowa płyta nagrobna z napisem: „TU SPOCZYWA POLAK/ ZAMORDOWANY PRZEZ NIEMCÓW/ WIOSNĄ 1944 r.”
 
W tym miejscu w 1944 r. został rozstrzelany i pochowany nieznany z nazwiska więzień przywieziony z Tarnowa. Zwłoki pochowano na miejscu.
  • S. Czerpak, T. Wroński, Upamiętnione miejsca walk i męczeństwa w Krakowie i województwie krakowskim 1939-1945, Kraków 1972, 267-269.
  • Pomniki i miejsca pamięci narodowej. Przewodnik, cz. I, Tarnów 2006, s. 43.
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945, woj. tarnowskie, Warszawa 1984, s. 162.
  • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa lata wojny 1939-1945, Warszawa 1988, s. 742.
  • Pomniki pamięci narodowej z dni walki i męczeństwa na terenie województwa tarnowskiego, Tarnów 1984, s. 93.
  • Tym, co walczyli o wolną Polskę, opr. S. Majka, Pleśna 1994, s. 70 i 101.
Forename Surname Rank Military formation Number
1