War graves
in Małopolska
1216160-003
134
10
Cmentarz założony jest na planie prostokąta i ogrodzony kamiennym murem z płaską betonową koroną, wzmocnionym w południowych narożach słupami. Wejście znajduje się od strony północnej. Poprzedzone jest betonowymi schodami i zamykane dwuskrzydłowymi, żelaznymi wrotami zwieńczonymi małym krzyżem. Główny element cmentarza stanowi kamienny pomnik w formie krzyża usytuowany na wprost wejścia, w linii południowego ogrodzenia. Osadzony jest na stopniowanym kamiennym cokole, na którym wyryto inskrypcję w języku niemieckim: „SCHENKT UNS EINE MINUTE DER ANDACH/ WIR GEBEN JAHRE UNSERES LEBEN FÜR EUCH”.

Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie:
– żeliwnych, ażurowych krzyży lotaryńskich na betonowych cokołach,
– krzyży łacińskich z żeliwnych listew na betonowych cokołach,
– krzyży lotaryńskich z żeliwnych listew na betonowych cokołach.
Na krzyżach z żeliwnych listew owalne, emaliowane tabliczki umieszczone są na skrzyżowaniu ramion. Na cokołach ażurowych krzyży lotaryńskich umieszczone są prostokątne, emaliowane tabliczki z informacjami o pochowanych.

Pochowano tu 17 żołnierzy z armii austro-węgierskiej oraz 117 z armii rosyjskiej. Znane są nazwiska 10 pochowanych.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V, sygn. GW 44.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 96.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Westgalizischen Heldengräber aus den Jahren des Weltkrieges 1914-1915, Wien 1918, reprint: Tarnów 1993, s. 96.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1., Tarnów 1999, s. 290-291.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, T. 2, Warszawa, 1995, s. 140.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne, T. 1, Pruszków 1995, s. 71.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Podgórza, Warszawa 1985, s. 67-68.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006, s. 232-233.
Surname Forename Rank Military formation  
PIORUN STEFAN Austro-Hungarian Army
CZERNY EDUARD SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
MAGISTER MATIHIAS Austro-Hungarian Army
BOCHENEK JOSEF Austro-Hungarian Army
SANOCKI JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KROL STANISLAUS Austro-Hungarian Army
SOCHAR JSOEF Austro-Hungarian Army
RÜBENAK FRANZ Austro-Hungarian Army
ALCHOFSKI HAUPTMANN Russian Army
BACHFATIGARI ISTRAPHILAT Russian Army
Forename Surname Rank Military formation Number
Austro-Hungarian Army 9
Russian Army 115