War graves
in Małopolska
1219040-005
1
1
Mogiła ziemna w betonowym obramowaniu, u wezgłowia pomnik w formie postumentu z piaskowca zwieńczonego krzyżem łacińskim. Na ścianie pomnika umieszczona jest tablica z jasnego kamienia z napisem: „†/ TU SPOCZYWA/ POWSTANIEC/ Ś.P. EMANUEL CZERMAK/ * 1844 ZABITY15/8 1863/ PRZEZ WOJSKA AUSTR./ PRZY PRZEJŚCIU GRANICY/ POD KOŚCIELNIKAMI/ CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI". Na bocznej ścianie postumentu znajduje się mała tabliczka z napisem: „Odnowiono z inicjatywy/ Stowarzyszenia Miłośników/ Ziemi Niepołomickiej".

Pochowano tu powstańca Emanuela Czermaka, zabitego przez żołnierzy austriackich podczas przekraczania granicy pod Kościelnikami w dniu 15 sierpnia 1863 r.
Surname Forename Rank Military formation  
CZERMAK EMANUEL 1863 January Uprising participants