War graves
in Małopolska
1263010-003
1485
682
Cmentarz wojenny nr 202 powstał z dawnego cmentarza garnizonowego armii austro-węgierskiej. Założony został na planie zbliżonym do prostokąta. Wejście znajduje się od strony wschodniej i zamykane jest dwuskrzydłowymi wrotami z metalowych prętów z motywami krzyża łacińskiego. Jego główny element stanowi pomnik w kształcie usytuowanego na stopniowanym cokole ściętego ostrosłupa. Cmentarz ogrodzony jest od strony ulic Szpitalnej i Starodąbrowskiej betonowymi słupami połączonymi parami metalowych rur. Na cmentarzu znajduje się stanowiąca oryginalny element pierwotnego wystroju betonowa płyta z krzyżem łacińskim i napisem: „AUF DIESEM FELDE DER EHRE/ RUHEN 472 TAPFERE HELDENSÖHNE/ DER K.K. ÖST.UNG. ARMEE, DIE DEN/ HELDEN TOD IM KÄMPFE FÜR/ KAISER UND VATERLAND FANDEN/ 1914-1915”. Na cmentarzu znajdują się dwa nagrobki:
- na grobie 77 metalowy krzyż z tabliczką z napisem informacyjnym w języku słowackim oraz nazwiskami czterech żołnierzy
- na grobie 70 - .betonowa stela z emaliowaną tablicą z nazwiskami pochowanych, zwieńczona żeliwnym krzyżem maltańskim z motywem wieńca laurowego (zrekonstruowany w 2014 r. z inicjatywy Muzeum Okręgowego w Tarnowie).
 
Pochowano tu 681 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 9 z armii niemieckiej, 795 z armii rosyjskiej poległych lub zmarłych w okresie I wojny światowej. Znane są nazwiska 682 pochowanych. Po drugiej wojnie światowej ulegał degradacji. W 1966 r. ówczesne władze podjęły decyzję o urządzeniu w jego miejscu zieleńca. W roku 2010 podjęto prace zmierzające do przywrócenia temu miejscu charakteru cmentarza wojennego. Obecnie istniejący pomnik, ogrodzenie oraz brama powstały w latach 2010-2014.
 • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V, sygn. GW 51.
 • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 268.
 • P. Chwał, Wstyd dla Tarnowa! Słowacy w szoku, „Gazeta Krakowska”, 10-11.10.2009, nr 238, dodatek „Gazeta Tarnowska”, s. 4.
 • P. Chwał, Międzynarodowy oddźwięk tarnowskiego zaniedbania, „Gazeta Krakowska”, 13.11.2009, nr 266, dodatek „Gazeta Tarnowska, s. 7.
 • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918): Wykaz poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 2, Tarnów 2002, s. 288-300.
 • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995, s. 269.
 • E. Fitz, Kriegsgräberarbeit in Westgalizien, Österreichisches Schwarzes Kreuz Kriegsgräberfürsorge Mitteilungen und Berichte, 2010, nr 1 (132), s. 6.
 • R. Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006, s. 44-45.
 • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 2, Pruszków 1997, s. 101-102.
 • Materiały z konferencji naukowej Znaki Pamięci Gorlice 27.10.2007 r., red. M. Dziedziak, Gorlice 2008, s. 85- 91.
 • J. Reuter, Zaorali cmentarz, ale pamięci o nim nie udało się zniszczyć, „Gazeta Krakowska”, 17.07.2009, nr 166, dodatek „Gazeta Tarnowska”, s. 8.
Surname Forename Rank Military formation  
SCHMITZHOFER SIMON INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SOCZURKO SIMON ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
TAGWERKER FERD[INAND] ERSATZ RESERVIST-SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
TOTH GYULA HONVED Austro-Hungarian Army
STEPANCSEW VELIMIR HUSAR Austro-Hungarian Army
GABOR MIKLÓS ERSATZ RESERVIST HONVED Austro-Hungarian Army
DRABEK JOHANN KORPORAL Austro-Hungarian Army
KOCZIAN KOLOMAN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ZEHE JÁNOS HUSAR Austro-Hungarian Army
ERNST FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
FINK RUDOLF KARL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MACKIDAU ANDREAS INFANTERIST Russian Army
SZABÓ GEORG HUSAR Austro-Hungarian Army
SYRCHEI DEMETER INFANTERIST Russian Army
BAGALERICH MICHAEL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PESCHLER DOMINIK INFANTERIST Austro-Hungarian Army
LINDEBNER PETER INFANTERIST Austro-Hungarian Army
NUSOBAUMER JOHANN SANITÄTSSOLDAT Austro-Hungarian Army
TYLER FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ZIKÁN JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ZACHORODIN JEHUMEN INFANTERIST Russian Army
ŠUHA JULIUS RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
STÖLLINGER GEORG INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PESTI LUDWIG INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SCHMIDT FERENC HONVED Austro-Hungarian Army
NEUBACHER RUDOLF KORPORAL Austro-Hungarian Army
MALEC ALOIS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ŠIMANEK WENZEL DRAGON Austro-Hungarian Army
GODYŃ LADISLAUS ERSATZ RESERVIST-SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
NECHANICKI JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
LESZKOVSKY JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
KURINO JÓZSEF HONVED Austro-Hungarian Army
CHUDIAK JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KOVÁCS STEFAN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
GAAL JÁNOS GEFREITER Austro-Hungarian Army
BEDECS FERENC HONVED Austro-Hungarian Army
RZEPA STANISLAUS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
LONGO GIOVANNI JÄGER Austro-Hungarian Army
KIELAR NIKOLAUS KORPORAL Austro-Hungarian Army
BEDECS FERENC ERSATZ RESERVIST HONVED Austro-Hungarian Army
FLEISCHER ELEMÉR LEUTNANT Austro-Hungarian Army
MAIER JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
LÁNSKY ALOIS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BECK GEORG Austro-Hungarian Army
ROMANOWSKI ANTON INFANTERIST Russian Army
STEIXNER OTTO ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
GUT ANDOR KORPORAL Austro-Hungarian Army
BACILEK JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
DENKA MARTIN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
VOUK ANTON FELDWEBEL Austro-Hungarian Army
KUCSA MICHAEL HONVED Austro-Hungarian Army
IMRE FERENC ERSATZ RESERVIST HONVED Austro-Hungarian Army
LIPPMANN FRANZ JOSEF ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
VRBKA WILHELM DRAGON Austro-Hungarian Army
POSPULAH ANTON SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
MOC JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MUSIOLEK ALBIN UNTERJÄGER Austro-Hungarian Army
HOFER FRIEDRICH LANSDTURMMANN KANONIER Austro-Hungarian Army
SCHULZ MARTIN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
BLUMAUER JOHANN GEFREITER Austro-Hungarian Army
LINCZ JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
ZOITL LUDWIG INFANTERIST Austro-Hungarian Army
RIEDL RUDOLF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SCHMIEDT II JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
WURST JOHANN ERSATZ RESERVIST KANONIER Austro-Hungarian Army
BUKTA JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
HARMOS GABOR HONVED Austro-Hungarian Army
WAS JULIUS ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
CZODLI JOSEF KANONIER Austro-Hungarian Army
PERNEKER ANTON KORPORAL Austro-Hungarian Army
RYŚ STEFAN ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
JUHASZ LAJOS KORPORAL Austro-Hungarian Army
BEDNAR PIOTR TRAINSOLDAT Austro-Hungarian Army
SCHMIEDT JOSEF KANONIER Austro-Hungarian Army
KUČERA ANTON INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ROLLETSCHEK FRANZ KORPORAL Austro-Hungarian Army
SEBASTYÉN LUDWIG INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HORWÁTH ANTON INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BREUSS AUGUST JÄGER Austro-Hungarian Army
ROTKOPF THEODOR KORPORAL Austro-Hungarian Army
ILNICKI RAP FUHRMANN Austro-Hungarian Army
BAUER FRANZ HONVED Austro-Hungarian Army
SCHMIED LAJOS HONVED Austro-Hungarian Army
GADOWSKI LUDWIG KANONIER Austro-Hungarian Army
SAMULAK WASYL GEFREITER Austro-Hungarian Army
MORWIND FRANZ KORPORAL Austro-Hungarian Army
HOLANS FRANZ JÄGER Austro-Hungarian Army
MITRÓ GYÖRGY HUSAR Austro-Hungarian Army
KRAMIK JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BARTOSZ JOSEF FUHRMANN Austro-Hungarian Army
BECK FERDINAND KANONIER Austro-Hungarian Army
GERECS JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HUDAK JÁNOS FUHRMANN Austro-Hungarian Army
WALTER FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KLAUSNER MICHAEL KANONIER Austro-Hungarian Army
TEINOWA JOHANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
VARKOMP IMRE KANONIER Austro-Hungarian Army
SZLANINKA KARL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
IWICHAL ALEXANDER INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MUSIOŁEK JOSEF KORPORAL Austro-Hungarian Army
BARAŃSKI JOHANN KORPORAL Austro-Hungarian Army
STADLMANN FRANZ ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
MARKIZ JÁNOS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BREIMAYER JOSEF SAPPEUR Austro-Hungarian Army
TEBKESSY JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KOVACS SAMUEL ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
MAJOROS LAJOS HONVED Austro-Hungarian Army
BÖM FRANZ HONVED Austro-Hungarian Army
DEAK FRANZ HONVED Austro-Hungarian Army
HORVATH ANDREAS HONVED Austro-Hungarian Army
BARANOWSKI JOSEF CIVIL Austro-Hungarian Army
LÖW LADISLAUS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PORS MIKLÓS GEFREITER Austro-Hungarian Army
SZAVINECZ LÁSZLÓ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
RIESINGER KARL JÄGER Austro-Hungarian Army
MAZUR ANDREAS FUHRMANN Austro-Hungarian Army
HOCHHUBER JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BARSZER JOHANN GEFREITER Austro-Hungarian Army
UNTERBERGER JOHANN JÄGER Austro-Hungarian Army
KOVACS ISTVÁN Austro-Hungarian Army
PIGAL FRANZ ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
CSIHA EMMERICH HUSAR Austro-Hungarian Army
PLISKA MARTIN VORSPANN Austro-Hungarian Army
KUPAŃSKI MICHAEL VORSPANN Austro-Hungarian Army
ÖRI PETER ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BOROVSZKY PAUL HONVED Austro-Hungarian Army
BALOGH ISTVÁN GEFREITER Austro-Hungarian Army
ZELENY FEDKO FUHRMANN Austro-Hungarian Army
ZAPLETAL LADISLAUS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
VARGA JOHANN KANONIER Austro-Hungarian Army
RÓKIESÁK ANDREAS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
OLÁH ADAM TRAINSOLDAT Austro-Hungarian Army
NOŽIČKA ANTON DRAGON Austro-Hungarian Army
KIRALY JOSEF HONVED Austro-Hungarian Army
TANTOSZ JOHANN HUSAR Austro-Hungarian Army
JIRKOWSKY ANTON INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KOVACS JÁNOS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BACSA MIHÁLY HONVED Austro-Hungarian Army
KUTSCHERA FERENZ HONVED Austro-Hungarian Army
SZABO KÁROLY HONVED Austro-Hungarian Army
NYIRI JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KUN SIGISMUND KANONIER Austro-Hungarian Army
RIGLER GEORG HUSAR Austro-Hungarian Army
PIJEWICS MARKUS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PREZELY LORENZ KANONIER Austro-Hungarian Army
EIBEL JOSEF KANONIER Austro-Hungarian Army
MORAUSZKI PAUL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
GAGAJEW NIKOLAUS INFANTERIST Russian Army
KLORA FRANZ TRAINSOLDAT Austro-Hungarian Army
SCHRL ALOIS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SIMÁK JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MATCZUC RICHARD KORPORAL Austro-Hungarian Army
BOGDAN JOHANN KANONIER Austro-Hungarian Army
BODOR FERENC GEFREITER Austro-Hungarian Army
SCHÜTZ LUDWIG JÄGER Austro-Hungarian Army
ALAKSZAI ISTVÁN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HOFMANN EDMUND ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
GRASSMANN JOHANN Austro-Hungarian Army
JANISCH AMBROS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KOLODZIEJ JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HOLZER JOHANN JÄGER Austro-Hungarian Army
MESTER PETER KANONIER Austro-Hungarian Army
SÁKAL MIKLÓS TRAINSOLDAT Austro-Hungarian Army
STABER ISTVÁN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ZAKÁCS ALEXIS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SZABO FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
GASPAR JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PICMAUS FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BENKO ANDRÁS HONVED Austro-Hungarian Army
PAWLOWSKI STANISLAUS FUHRMANN Austro-Hungarian Army
ZAMPEDZI M… FRANZ JÄGER Austro-Hungarian Army
JOTH KARL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
GROSSBERGER SEBASTIAN VORMEISTER Austro-Hungarian Army
RECENCEW KYRITA GEFREITER Austro-Hungarian Army
MATIS LAJOS HONVED Austro-Hungarian Army
LÁSZLÓ ISTVÁN HUSAR Austro-Hungarian Army
MAIER ANTON GEFREITER Austro-Hungarian Army
LEW PETER INFANTERIST Austro-Hungarian Army
RUBIAN JOHANN KANONIER Austro-Hungarian Army
PRZECISZOWSKI BLASIUS SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
SABÓ KÁROLY HONVED Austro-Hungarian Army
KLOBOUK MORITZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ORAVECZ ANDREAS HUSAR Austro-Hungarian Army
STIMPFL KARL JÄGER Austro-Hungarian Army
LASTA GERMANO OFFIZIER-D… Austro-Hungarian Army
GSTÖTTENMAYER LEOPOLD INFANTERIST Austro-Hungarian Army
RUHMANNSEDER JOHANN ERSATZ RESERVIST KANONIER Austro-Hungarian Army
BABEL JOSEF HONVED Austro-Hungarian Army
GRATZL JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
WRAZIL ANTON INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HALN ALOIS SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
VRAZSIL JOSEF ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HORWATH SIGISMUND KORPORAL Austro-Hungarian Army
DENK KARL JÄGER Austro-Hungarian Army
FRÖHLICH MAX JÄGER Austro-Hungarian Army
SEDLAG SÁNDOR INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SANAK JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
OTILLIO STEFAN JÄGER Austro-Hungarian Army
ABRAHAZY ISTVÁN HONVED Austro-Hungarian Army
KURIS FRANZ KANONIER Austro-Hungarian Army
ANDREAS GYÖRGY HONVED Austro-Hungarian Army
KUČI EMIL ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
KARCZYBOK ADALBERT Austro-Hungarian Army
JANZSA JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SPRINGER JOHANN KORPORAL Austro-Hungarian Army
LENGYCH LADISLAUS KANONIER Austro-Hungarian Army
IGNAZ STEFAN KANONIER Austro-Hungarian Army
HUTKA JÓZSEF HONVED Austro-Hungarian Army
REP JÁNOS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
UHRIN JÁNOS KORPORAL Austro-Hungarian Army
CSEPANYI MORITZ VERPFLEGUNGSSOLDAT Austro-Hungarian Army
BERSO MOSES HONVED Austro-Hungarian Army
LUKAŠ JOSEF OFFIZIER D. Austro-Hungarian Army
BUSAI ISTVÁN HONVED Austro-Hungarian Army
WEHOFER SEBASTIAN KOND. Austro-Hungarian Army
KLERI MICHAEL JULIUS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
WIEDER FRANZ JOHANN KANONIER Austro-Hungarian Army
SOALINA MARKO INFANTERIST Austro-Hungarian Army
NAGY GÁBOR HONVED Austro-Hungarian Army
KÖRCSIG ANDREÁS HONVED Austro-Hungarian Army
KACSIS ISTVÁN GEFREITER Austro-Hungarian Army
KORGER GUSTAV INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MRAZNIK JOSEF FUHRMANN Austro-Hungarian Army
BENCAK IKE FUHRMANN Austro-Hungarian Army
ZIMMERMANN FRANZ FUHRMANN Austro-Hungarian Army
SOLJOM LAJOS Austro-Hungarian Army
FÜRER ADALBERT INFANTERIST Austro-Hungarian Army
LEORGYAN WASIL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
URRI SIGISMUND KANONIER Austro-Hungarian Army
SZABO KARL HUSAR Austro-Hungarian Army
BĄK FRANZ SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
HRIWUSK ANTON FUHRMANN Austro-Hungarian Army
RZYGA FRANZ KORPORAL Austro-Hungarian Army
SOKOŁOWSKI JOHANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
STEFFEN JAKOB HONVED Austro-Hungarian Army
SCABO JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HEISSENBERGER FRANZ SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
GELLERFI STEFAN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
GERETZLEHNER FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SCHMERZENREICH EDUARD INFANTERIST Austro-Hungarian Army
DOLHUN NIKOLAUS VORSPANN Austro-Hungarian Army
MICHALKA STEFAN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SOBOTKA JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
RATKOWSKI LUDWIG VORSPANN Austro-Hungarian Army
CSERNIK PAUL KANONIER Austro-Hungarian Army
GRELICH MICHAEL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
VANIČEK FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
WARTIN RUDOLF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
GABAUER KARL SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
ŠREDMAWA JOSEF CIVIL KUTSCHER Austro-Hungarian Army
KARCZMARZ LADIS[LAUS] VORMEISTER Austro-Hungarian Army
TYMKÓW V. DANÓW MATTHAÜS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
CHALOUPKA ANTON SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
SCHEMBRANDTNER FERDINAND KANONIER Austro-Hungarian Army
STÖLLER ALOIS SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
HOCH JOSEF LANSDTURMMANN TRAINSOLDAT Austro-Hungarian Army
FEKETE JOHANN VORSPANN Austro-Hungarian Army
NYUJTO JÓZSEF KORPORAL Austro-Hungarian Army
SZCZERBA ANTON TRAINSOLDAT Austro-Hungarian Army
FOUKAL STEFAN GEFREITER Austro-Hungarian Army
PASS BERNHARD INFANTERIST Austro-Hungarian Army
TABASCSAR-SVANCSAR JOSEF ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KARLICH LÖRNIC ERSATZ RESERVIST HONVED Austro-Hungarian Army
BUCZKO HAWRILO INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PIRER LORENZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
RUSIN MARTIN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ONIASZTYK JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PODRAŃSKI IWAN ULAN Austro-Hungarian Army
ZIPF ALOIS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KUTOS JOSEF GEFREITER Austro-Hungarian Army
ELIASEK JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
POSPISIL GOTTLIEB Austro-Hungarian Army
DALNOK EMMERICH INFANTERIST Austro-Hungarian Army
LIGOCKI JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HAJDUK JOSEF FUHRMANN Austro-Hungarian Army
MAUDEL JÓZSEF HONVED Austro-Hungarian Army
SPONSEITER EDUARD JÄGER Austro-Hungarian Army
SCHUELLER HERMANN PATROUILLENFÜHRER Austro-Hungarian Army
JAKUBOWSKI MICHAEL ULAN Austro-Hungarian Army
KOTLIK LADISLAUS VERPFLEGUNGS SOLDAT Austro-Hungarian Army
VIRÁG JULIUS ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
OPSINCS MIHÁLY HONVED Austro-Hungarian Army
ZSIFKOVITZ GEORG INFANTERIST Austro-Hungarian Army
GAJEWSKI GREGOR FUHRMANN Austro-Hungarian Army
KASERER STEFAN KANONIER Austro-Hungarian Army
ERDELY SÁNDOR ERDELY Austro-Hungarian Army
GOTTARDI BERNADETTO JÄGER Austro-Hungarian Army
CSIMARIK ISTVÁN HONVED Austro-Hungarian Army
MAKAROWSKI SEMKO FUHRMANN Austro-Hungarian Army
HACKER KARL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
LUKACŠ ANDRÁS HONVED Austro-Hungarian Army
BERKI ALOIS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
WENZE SÁNDOR HUSAR Austro-Hungarian Army
SAPETA THOMAS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SEIFERT JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MUZYKA ZACHARIAS Austro-Hungarian Army
LEOPOLDSBERGER JOHANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
BODNÁR JOHANN KANONIER Austro-Hungarian Army
MISKO PAUL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HERZOG ANTON KORPORAL Austro-Hungarian Army
DÄMON JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PANCK JOSEF FUHRMANN Austro-Hungarian Army
DONÁTEK FABIAN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
ALBERT ABEL ARTILLERIST Austro-Hungarian Army
PRIBEK JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
JACSO PETER INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KOLLÁR KARL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HUMMER MATHIAS OZZIFIER D. Austro-Hungarian Army
FRAUSCHER JOHANN FAHRSOLDAT Austro-Hungarian Army
MÁTYÁS JÁNOS Austro-Hungarian Army
URBAN ISTVÁN FELDWEBEL Austro-Hungarian Army
CZIFRIK JULIUS ZUGSFÜHRER TITULAR WACHTMEISTER Austro-Hungarian Army
ADAMEC JOSEF JÄGER Austro-Hungarian Army
BĄK KASPAR KRANKENWARTER Austro-Hungarian Army
BEZHONNEK FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SÁRKÖZI ANDREAS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BARABAS EMMERICH INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MÉSTER ISTVÁN HONVED Austro-Hungarian Army
JAREMKO MICHAEL DRAGON Austro-Hungarian Army
KOLLÁR LÁSZLÓ HONVED Austro-Hungarian Army
MOCHAK LÖRINC HONVED Austro-Hungarian Army
ŠLIWA STANISL[AUS] GEFREITER Austro-Hungarian Army
SÓS LUDWIG HUSAR Austro-Hungarian Army
SALOK LAJOS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
THOMANN JÓZSEF HUSAR Austro-Hungarian Army
HOLAK MIKOLAJ FUHRMANN Austro-Hungarian Army
ORBAN ISTVÁN FELDWEBEL Austro-Hungarian Army
BRZÁK FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
CZILI JÓZSEF HONVED Austro-Hungarian Army
FEKETE SÁNDOR HONVED Austro-Hungarian Army
CSORDAS BÉLA INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SZUCS JÁNOS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
STEKINGER AUGUST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PETRA LAJOS VERPFLEGUNGSSOLDAT Austro-Hungarian Army
KRISKOWSKI JOHANN KANONIER Austro-Hungarian Army
SZUTYAWYI CYPRIAN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
RĄPALA ADAM INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KROPIK BRINNO INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ZBOROWSKI ANDRÁS HONVED Austro-Hungarian Army
HOLASZ ISTVÁN HONVED Austro-Hungarian Army
NIKOLSBURGER KÁROLY HONVED Austro-Hungarian Army
FORGON, DR. MIHÁLY LEUTNANT Austro-Hungarian Army
GAZDA SAMUEL HONVED Austro-Hungarian Army
KISS SÁNDOR ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
DZURCZO JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
ENDRÉSZ JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
KAPUSTA JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
JACSÓ ISTVÁN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BURAS FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
JOVANOWIĆ IGNATZ JÄGER Austro-Hungarian Army
KILAR ALBERT FUHRMANN Austro-Hungarian Army
FODOR STEFAN KORPORAL Austro-Hungarian Army
PUSZKA FEDKO VORSPANN Austro-Hungarian Army
NEHÉZ [NECHÉZ] MICHAEL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BAGI STEFAN GEFREITER Austro-Hungarian Army
HALASZ PETER KANONIER Austro-Hungarian Army
POLGÁR GABRIEL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PROKSCH KARL KORPORAL Austro-Hungarian Army
STADNICKI BASIL SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
LACZKOVICS JOSEF AB.WAFFSMAT. Austro-Hungarian Army
TOTSCH JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ZIGA FRANZ SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
TALATSCH ANDREAS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
WALADOF EINJÄHRIGER FREIWILLIGER Austro-Hungarian Army
DOBRÓWKA GEORG INFANTERIST Austro-Hungarian Army
EDÖCS KARL KANONIER Austro-Hungarian Army
STADNIK GREGOR INFANTERIST Austro-Hungarian Army
CZEKI JOSEF JÄGER Austro-Hungarian Army
JURAJ MARTIN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
EGER MÁTYÁS HONVED Austro-Hungarian Army
JANOUCH GOTTLIEB DRAGON Austro-Hungarian Army
ROGOWSKI SEBASTIAN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
JAMMER JOSEF KANONIER Austro-Hungarian Army
DRAHERNIK NIKITA INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PÉTER JÓZSEF KANONIER Austro-Hungarian Army
DANYLAK DEMETER DRAGON Austro-Hungarian Army
BITTERMANN FÄHNRICH KANONIER Austro-Hungarian Army
PLUTA MATHEUS SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
ZUBER FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SZALAY JÁNOS KANONIER Austro-Hungarian Army
SCHMIEDBERGER JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HOLPER FRANZ ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
WIĘCEK JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
VINECKY FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
NEUMANN FRANZ JOSEF DRAGON Austro-Hungarian Army
SÉBŔ FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
VONDRAK FRANZ PATROUILLENFÜHRER Austro-Hungarian Army
SCHIFFLER J. INFANTERIST Austro-Hungarian Army
DZIURO OSKAR VORSPANN Austro-Hungarian Army
BRUNEC MICHAEL VORSPANN Austro-Hungarian Army
BRYGULA JOSEF GEFREITER Austro-Hungarian Army
SCHIEFNER FRANZ DRAGON Austro-Hungarian Army
CSIFFARY ALEXANDER ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
TOTH ISTVÁN LANDSTURMMANN KANONIER Austro-Hungarian Army
GRANDINGER JOHANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
GAZSO GÉZA INFANTERIST Austro-Hungarian Army
OŠKRKANY AUGUST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
GREGA ANDREAS KANONIER Austro-Hungarian Army
PATÓCS JOSEF HONVED Austro-Hungarian Army
HAGEN FRANZ JOSEF JÄGER Austro-Hungarian Army
KUSZEK JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
NOWAK ANTAL HONVED Austro-Hungarian Army
WOLSZA JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KISIL NIKOLAUS SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
BALSIANEK JOHANN GEFREITER Austro-Hungarian Army
SCHEUCH LUDWIG WERKMEISTER Austro-Hungarian Army
KUCZA THOMAS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
OLECH STANISLAUS VORSPANN Austro-Hungarian Army
WALLNER IGNATZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HUK DMITRO VORSPANN Austro-Hungarian Army
GWÓŹDŹ JOSEF SAPPEUR Austro-Hungarian Army
KÖLBL JOSEF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
PAWUL THOMAS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
DIULO TYSKOWI ? ULAN Austro-Hungarian Army
SATIŃSKI JOHANN KANONIER Austro-Hungarian Army
WASKA JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
LANDT FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
JACHCI JAKOB ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
FURMANN SILVESTER Austro-Hungarian Army
BURIANEK FRANZ SANITÄTSSOLDAT Austro-Hungarian Army
ZWALERK PETER WEHRMANN German army
DIMITRIEW ATANAZ INFANTERIST Russian Army
SKRABAK MATHIAS HONVED Austro-Hungarian Army
MICHALOVICH WENDEL ARTILLERIST Austro-Hungarian Army
PILCH JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
POTOCZNYI THOMAS HONVED Austro-Hungarian Army
KARNER GUSTAV INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BUSCHE [BUSCHA] CHRISTIAN LANDSTURMMANN [WEHRMANN] German army
VARGA DANIEL HONVED Austro-Hungarian Army
KRONS LAJOS HONVED Austro-Hungarian Army
ALMÁSI JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ZWARYCZ JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HEDL KARL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
TEIFEL FRANZ VORSPANN Austro-Hungarian Army
RAGGL ALOIS JÄGER Austro-Hungarian Army
VARCHULA JÁNOS VORSPANN Austro-Hungarian Army
ROSA MARTIN LANSTURMMANN Austro-Hungarian Army
KASZÁS LÁSZLÓ HONVED Austro-Hungarian Army
HORWÁTH GYÖRGY HONVED Austro-Hungarian Army
MATTA JOSEF HONVED Austro-Hungarian Army
GOTTLICHER JOSEF KANONIER Austro-Hungarian Army
BALLÁSZ ISTVÁN HONVED Austro-Hungarian Army
TEMPLAŃSKY JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MAKARUK WASIL WERKMEISTER Austro-Hungarian Army
CZESZNOCH PAUL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MATUŠKA JOSEF KANONIER Austro-Hungarian Army
KLIMA JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BZONEK JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
CHRUŚCIEL ANTON INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SZERSA GYÖRGI HONVED Austro-Hungarian Army
SCHMIDT HEINRICH INFANTERIST Austro-Hungarian Army
WINKLER AUGUST LANSTURMMANN German army
KOLLER FLORIAN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
LANKUS WENZEL TRAINSOLDAT Austro-Hungarian Army
GAJEK ANTON KANONIER Austro-Hungarian Army
KÖNIG JOHANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
SIECEK ANTON FUHRMANN Austro-Hungarian Army
STASTNY JAROSLAUS GEFREITER Austro-Hungarian Army
KOZIOŁ LUDWIG INFANTERIST Austro-Hungarian Army
STRONIMER FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PLETZ PAUL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
TREKIN IWAN Russian Army
PACUŁA FRANZ HORNIST Austro-Hungarian Army
ŁAŃCUCKI TEOFIL TADEUSZ GEFREITER Austro-Hungarian Army
HANESZ ADOLF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PRANTL JOHANN Austro-Hungarian Army
NAGY ELLÁK Austro-Hungarian Army
KADIMIR FRIEDRICH ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
KABASZ ILLÉS KORPORAL Austro-Hungarian Army
KĘDZIOR FRANZ SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
SZTRELECZ PÁL HONVED Austro-Hungarian Army
BITY JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
REABIAW FIODOR INFANTERIST Russian Army
SOMMER ROBERT INFANTERIST Russian Army
LEPKANISZ MICHAEL INFANTERIST Russian Army
SZYWATKEN GREGOR INFANTERIST Russian Army
LOSERT JOSEF ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
APRO LUKAS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
JANEK JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SOWA EDUARD JÄGER Austro-Hungarian Army
TSCHINKAL GEORG FELDWEBEL Austro-Hungarian Army
GRÜDL JOHANN ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
LĄCZKA JOSEF ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
ŻELAZNÝ JOSEF KORPORAL Austro-Hungarian Army
LIUTNER ANDRÁS HONVED Austro-Hungarian Army
BERZIWSKI INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KALINSKI MIHÁLY ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
GEBERT RUDOLF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KRAL FRANZ GEFREITER Austro-Hungarian Army
CIECINA JAKOB VORSPANN Austro-Hungarian Army
KALGER FRANZ KANONIER Austro-Hungarian Army
DRÁPAL JAKOB HUSAR Austro-Hungarian Army
JOVAN FILIP INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KASSOWSKI JAN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
LIPTAK EDUARD ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
SEIFERT KARL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
DĄBROWSKI LADISLAUS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
FIELEK JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
RUPPRECHT JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
DEHMEL PAUL WEHRMANN German army
ANDRELI LASAR FUHRMANN Austro-Hungarian Army
MOSER VINZENZ JÄGER Austro-Hungarian Army
KOZELEK JOSEF SAPPEUR Austro-Hungarian Army
LÖCKER ALOIS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
RÖSSLER ADOLF KORPORAL Austro-Hungarian Army
SORČEK FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KREMEN AUGUST DEPOTSOLDAT Austro-Hungarian Army
HINTLER JOHANN JÄGER Austro-Hungarian Army
HUMPLIK JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
TOTH JÓZSEF KANONIER Austro-Hungarian Army
NEVEL KÁROLY HONVED Austro-Hungarian Army
JANCZYK ADALBERT VORSPANN Austro-Hungarian Army
JANIGA JOHANN VORSPANN Austro-Hungarian Army
BUKOWSKI JOHANN INFANTERIST Russian Army
JEMETZ SERGIEJ INFANTERIST Russian Army
GREMBOWSKI ANDREJ KORPORAL Russian Army
MIZNIKOW IWAN INFANTERIST Russian Army
TIMOFIEJOW MICHAEL INFANTERIST Russian Army
OBLESIN THEODOR INFANTERIST Russian Army
KONDRECZUK JUCHYN INFANTERIST Russian Army
HLOBIN STEFAN INFANTERIST Russian Army
ANIKAL IWAN INFANTERIST Russian Army
WERONCZUK IWAN INFANTERIST Russian Army
GIRATULI IBRAHIM INFANTERIST Russian Army
ZIELIŃSKI ANDREAS INFANTERIST Russian Army
REDICKO MAKSYM INFANTERIST Russian Army
NIKIFOROW NIKIFOR UNTEROFFIZIER Russian Army
FUDZISZYN WASIL INFANTERIST Russian Army
BARCHADOW IWAN INFANTERIST Russian Army
ISZCZENKO INFANTERIST Russian Army
POPALIANIN INFANTERIST Russian Army
ANTONIENKO PAUL HUSAR Russian Army
KRASOWIN ALEKSANDER HUSAR Russian Army
GAWARCZYK MICHAEL GEFREITER Russian Army
JADONOW PIOTR KORPORAL Russian Army
SUCHOW JAKOB KOSAK Russian Army
ARDAJENKO ALEKSANDER GEFREITER Russian Army
ANTOSZKIN WASIL INFANTERIST Russian Army
SZEPIELOW IWAN INFANTERIST Russian Army
OSIPOW GREGOR INFANTERIST Russian Army
LONGIN KUZMA INFANTERIST Russian Army
LEOCIEW MICHAEL INFANTERIST Russian Army
IGNATOW PIOTR INFANTERIST Russian Army
MAMANOW JEGOR INFANTERIST Russian Army
BEZMINIENKO IWAN INFANTERIST Russian Army
KLIWAŃSKI FIODOR VORSPANN Russian Army
KLIMCZENKO STEFAN INFANTERIST Russian Army
JACHANTAL IWAN INFANTERIST Russian Army
NIECIPURENKO GRIFON INFANTERIST Russian Army
NIERSZANEC ASZETS INFANTERIST Russian Army
PETRASZOW PIOTR INFANTERIST Russian Army
LUKJANINKO NIKITA INFANTERIST Russian Army
SZCZERBAK PAUL INFANTERIST Russian Army
FLIPOW KUZMA INFANTERIST Russian Army
WASYLIEW ALEKSIEJ INFANTERIST Russian Army
SOKAL KUZMA INFANTERIST Russian Army
HAWARUSZKA ANTON INFANTERIST Russian Army
BAKALOW FIODOR GEFREITER Russian Army
FAJRUSZOW MRAHMAT GEFREITER Russian Army
HALAJ AFANASI KORPORAL Russian Army
NOWIKOW ALEKSIEJ INFANTERIST Russian Army
SZUBEJKIN MAKSYM INFANTERIST Russian Army
PETRANOWSKI FIODOR INFANTERIST Russian Army
PALMAROW NIKITA GEFREITER Russian Army
IKAL GRIGORIJ ZUGSFÜHRER Russian Army
HOLODNIKOW PANTELEJ INFANTERIST Russian Army
PLATONOW ALEKSANDER INFANTERIST Russian Army
FROLOW ALEKSIEJ INFANTERIST Russian Army
MOJSIEJENKO TIMOFIEJ INFANTERIST Russian Army
BIELAN HAWRIL INFANTERIST Russian Army
ZETKOW SIERGIEJ INFANTERIST Russian Army
POPOW DYMITRO OFFIZIER Russian Army
SWINIAKOW NIKOLAJ INFANTERIST Russian Army
NAUMOW IWAN INFANTERIST Russian Army
JACENKO EMILIAN INFANTERIST Russian Army
GNATIUK PIOTR INFANTERIST Russian Army
HÄDRYKOW DYMITRO GEFREITER Russian Army
FOLTAWIEC SIMON INFANTERIST Russian Army
GZYNKARINKO ILARION GEFREITER Russian Army
CHWISTENKO PAUL GEFREITER Russian Army
ZAUCHOTELEJ SERAFIN INFANTERIST Russian Army
MITROFANOW STEFAN INFANTERIST Russian Army
HULKA AFANASI INFANTERIST Russian Army
MELNIK KONSTANTIN INFANTERIST Russian Army
KARMILCEW INFANTERIST Russian Army
SWIZYDOW ALEKSANDER INFANTERIST Russian Army
RODAKOW WASILI INFANTERIST Russian Army
HRABIEC WASYL INFANTERIST Russian Army
CHINACZOW ILIA INFANTERIST Russian Army
GULIJÁS ISTVÁN Austro-Hungarian Army
SCHMUCK ADAM INFANTERIST Austro-Hungarian Army
EBENBICHLER JOHANN Austro-Hungarian Army
KOCS JOHANN VORSPANN Austro-Hungarian Army
SONNBERGER JOHANN Austro-Hungarian Army
KOŠEK RUDOLF DRAGON Austro-Hungarian Army
MEDVE JOSEF ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
FREY ANTON ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
ÜBERREITER JOSEF KANONIER Austro-Hungarian Army
UNGER JOHANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
DOMOSZTAI ZOLTÁN KGL. Austro-Hungarian Army
SZVETLIK PÉTER INFANTERIST Austro-Hungarian Army
DAL RI EMANUEL JÄGER Austro-Hungarian Army
KUBÁČ BOLESLAUS RESERVIST ULAN Austro-Hungarian Army
FAIT JOHANN JÄGER Austro-Hungarian Army
WINKLER, DR JOSEF R.A. Austro-Hungarian Army
ORTYL ULAN Austro-Hungarian Army
HREHUSS BÉLA HAUPTMANN Austro-Hungarian Army
WEBER KARL OBERLEUTNANT Austro-Hungarian Army
MURZYN NIKOLAUS VORSPANN Austro-Hungarian Army
WIDE MICHAEL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PISTOSA FRANZ JÄGER Austro-Hungarian Army
FILKI JÓZSEF HONVED Austro-Hungarian Army
MATONIN ANDREAS VORSPANN Austro-Hungarian Army
WOLF FRANZ ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
HECKEL JÓZSEF LEUTNANT Austro-Hungarian Army
OBERHELLER FRANZ LANDSTURMMANN Austro-Hungarian Army
ENGELBERT [ZBOŘIL] ZBOŔIL [ENGELBERT] KORPORAL Austro-Hungarian Army
SZCZĘSNY FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ZDRYI PAUL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
DOLCZAL ANDREAS KORPORAL Austro-Hungarian Army
HORKAI JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
LESKOWIAN JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PAMPE I ANTON KRIEGSFREIWILLIGER German army
WERESZ STEFAN HONVED Austro-Hungarian Army
BARAN JOHANN HONVED Austro-Hungarian Army
DUBIASZ LADISLAUS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KELBL WALTER FÄHNRICH Austro-Hungarian Army
SCHWETZLER JOSEF JÄGER Austro-Hungarian Army
TURAJ JURKO INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MULARCZYK MICHAEL PIONIER Austro-Hungarian Army
MÖNNICKES ANTON WEHRMANN German army
SEKANIA FLORIAN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BOTHEN THEODOR ERSATZ RESERVIST German army
WALDMANN SIMON HONVED Austro-Hungarian Army
MEHLICHER WILHELM HAUPTMANN Austro-Hungarian Army
ZARDINI SERAFIN KAISERSCHÜTZE Austro-Hungarian Army
MICHAELO JOSEF KAISERSCHÜTZE Austro-Hungarian Army
PEHALA RUDOLF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
HANOLT ALOIS PATROUILLENFÜHRER Austro-Hungarian Army
SCHUSTER JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PANTIA MIKLÓS HONVED Austro-Hungarian Army
BUFFLER SEBASTIAN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
LANG JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KINDEBRAJUK ONUFRY INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MANDORFER JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
WOŁKOWSKI JOSEF KORPORAL Austro-Hungarian Army
RUHRAUER HEINRICH ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
CZERNECKI SIMON INFANTERIST Austro-Hungarian Army
FARKAS GEORG HONVED Austro-Hungarian Army
MOKSZA JÁNOS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HUNZYK MICHAEL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ZABROCKI DMYTRO INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KOSIKOWSKI ILKO INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KORN NATAN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
CHINA AUGUST VERPFLEGUNGSSOLDAT Austro-Hungarian Army
SZOLDASZ SZEBO VORSPANN Austro-Hungarian Army
SEIGMANN ANTON KAISERSCHÜTZE Austro-Hungarian Army
KREIL NORBERT JÄGER Austro-Hungarian Army
GABOR AMROS HONVED Austro-Hungarian Army
LOSON ALBERT GEFREITER Austro-Hungarian Army
HÖHLE JOHANNES KRIEGSFREIWILLIGER German army
OTTSCHMEIER JOSEF JÄGER Austro-Hungarian Army
FONBONK FRANZ JÄGER Austro-Hungarian Army
BURGGRÄBER ANTON JÄGER Austro-Hungarian Army
RECHENMACHER JOHANN JÄGER Austro-Hungarian Army
FIA LUIGI JÄGER Austro-Hungarian Army
DEUTSCH SIMON JÄGER Austro-Hungarian Army
TAVOLJEN STANISL[AUS] INFANTERIST Russian Army
KOBLIHA JAROSL[AUS] INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KOWAL IWAN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
RORS EMALAJ FÄHNRICH Russian Army
ZDEACHOW ALEXANDER IWANOW. STABSKAPITÄN Russian Army
MALINOVSKY HEINRICH UNTEROFFIZIER Russian Army
KRASINGER MATHIAS Austro-Hungarian Army
SZCELCUK JAKIM INFANTERIST Russian Army
FILPIJ [KORLJAKOW] KORLJAKOW [FILIP] AVIATIKER Russian Army
JURCENKO ALEXEJ UT.MECHAN. Russian Army
KOUTUN ANDREJ INFANTERIST Russian Army
GIESSER [GIEHSLER] WILHELM ERSATZ RESERVIST German army
FORIKA LÁSZLÓ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BERGER JAKOB JÄGER Austro-Hungarian Army
JELESIN IWAN Russian Army
Forename Surname Rank Military formation Number
Austro-Hungarian Army 103
Russian Army 700