War graves
in Małopolska
1263010-005
35
1
Na cmentarzu komunalnym w Tarnowie znajdowała się kwatera stanowiąca miejsce pochówku żołnierzy armii rosyjskiej z I wojny światowej. Pozostałością po kwaterze jest wysoki, betonowy krzyż lotaryński z wmurowaną tablicą z napisami w języku ukraińskim i polskim: „Tu spoczywa/ Generał-pułkownik/ Mikoła Junakiw/ (6.12.1871 Czuhujew – 1.08.1931 Tarnów)/ Szef Sztabu Generalnego/ Sił Zbrojnych Ukrainy/ Minister Spraw Wojskowych/ Ukraińskiej Republiki Ludowej/ Przewodniczący Wyższej Rady Wojskowej/ Centrum Państwowego URL w Tarnowie”. W 1931 r. w kwaterze pochowano zmarłego w Tarnowie w 1931 r. generała-pułkownika Ukraińskiej Republiki Ludowej Mikołę Junakiwa.

Według publikacji R. Brocha kwatera składała się z jednej mogiły zbiorowej i dwóch pojedynczych, a na grobach znajdowały się żeliwne krzyże z emaliowanymi tablicami. Według opisu z 1954 r. kwatera obejmowała diwie mogiły zbiorowe i cztery pojedyncze. Według planu kwatera miała wówczas wymiary 12,5 x 19,5 m. Jej ogrodzenie stanowiły betonowe słupki połączone żeliwnymi rurami.

Pochowano tutaj od 35 do 38 żołnierzy armii rosyjskiej poległych lub zmarłych podczas I wojny światowej. Znane jest nazwisko jednej osoby.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V, sygn. GW 51.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 266.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918): Wykaz poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 2, Tarnów 2002, s. 302-303.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995, s. 270.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006, s. 48-49.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 2., Pruszków 1997, s. 102.
Surname Forename Rank Military formation  
KOWTUN JEREMIJ Russian Army
Forename Surname Rank Military formation Number
Russian Army 34