War graves
in Małopolska
1263010-013
5
5

Mogiła założona jest na planie prostokąta, ujęta w betonowe obramowanie, podzielona niskim murkiem na dwie części. Na murku umieszczona jest tablica z napisem „POKÓJ WAM”. U wezgłowia mogiły znajduje się stela z tablicą memoratywną z nazwiskami pochowanych.Pochowano tu 5 osób zamordowanych przez Gestapo w 1943 r.

  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939–1945. Województwo tarnowskie, Warszawa 1984, s. 209.
Surname Forename Rank Military formation  
MAJCHER STANISŁAW Union of Armed Struggle
MAJCHER ALOJZY
ORZECHOWSKI MIECZYSŁAW
SZCZEPANIEC HENRYK
STUPNICKI BOLESŁAW