War graves
in Małopolska
1263010-022
1
1
Nagrobek nakryty jest płytą z wyprofilowanym krzyżem łacińskim. U wezgłowia mogiły znajduje się znajduje się pomnik w formie kapliczki na stopniowanym postumencie, nakrytej dwuspadowym daszkiem i zwieńczonej metalowym krzyżem łacińskim. Na frontowej ścianie kapliczki wyryty jest napis: „Ś+P./ KAZIMIERZ/ ZAKRZEWSKI/ MAJOR/ [...] PUŁKU UŁANÓW KRECHOWIECKICH/ URODZONY 27/11 1881 R./ POLEGŁ ŚMIERCIĄ BOHATERSKĄ/ W OBRONIE OJCZYZNY/ W BITWIE POD CHOŁOJOWEM 14 VIII 1920 R./ CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI”.
 
Pochowany tu major Kazimierz Zakrzewski zginął 14 sierpnia 1920, pełniąc obowiązki dowódcy 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w bitwie pod Chołojowem w okresie wojny polsko-bolszewickiej.
  • H. Bagiński, Wojsko Polskie na Wschodzie: 1914-1920, Warszawa 1921. 256-257 (fotografie).
  • Franciszek Skibiński, Ułańska młodość 1917–1939, Warszawa 1989.
  • A. Wojciechowski, Zarys historii wojennej 1-go pułku ułanów krechowieckich, Warszawa 1929, s. 43-44.
  • Lista strat Wojska Polskiego. Polegli i zmarli w wojnach 1918-1920, Warszawa 1934, s. 1020.
Surname Forename Rank Military formation  
ZAKRZEWSKI KAZIMIERZ MAJOR Polish Army