War graves
in Małopolska
1263010-023
1
1
Na mogile znajduje się betonowy nagrobek, nakryty płytą z wyprofilowanym krzyżem łacińskim. U wezgłowia mogiły umieszczony jest ścięty pulpitowo blok z przymocowaną metalową tablicą z napisem: „Ś.†P./ FRANCISZEK/ KRUSZYNA/ (1889 – 1940)/ LEGIONISTA, INŻYNIER, PROFESOR/ I i II GIMNAZJUM W TARNOWIE NAUCZANIA/ KPT. ZWIĄZKU WALKI ZBROJNEJ A.K./ ZGINĄŁ Z RĄK GESTAPO”.
 
Franciszek Kruszyna został zamordowany 27 maja 1940 r. przez Gestapo, po dwukrotnym aresztowaniu ze względu na działalność konspiracyjną. Z uwagi na zasługi dla Tarnowa oraz dawną służbę w Legionach Polskich w okresie I wojny światowej został pochowany w kwaterze zasłużonych.
  • „Nasza droga. Jednodniówka”, Tarnów, 1 listopada 1946, s. 18.
  • Pomniki pamięci narodowej z dni walki i męczeństwa na terenie województwa tarnowskiego, Tarnów 1984, s. 30.
  • Pomniki i miejsca pamięci narodowej. Przewodnik, cz. 1. Tarnów 2006, s. 14.
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945, Warszawa 1984, s. 198.
  • B. Sawczyk, M. Sąsiadowicz, E. Stańczyk, Ocalić od zapomnienia... Patroni tarnowskich ulic, t. 1., Tarnów 2003, s. 104-106.
Surname Forename Rank Military formation  
KRUSZYNA FRANCISZEK Union of Armed Struggle