War graves
in Małopolska
1206100-007
4
3
Na mogile znajduje się nagrobek wykonany z piaskowca. U wezgłowia mogiły, na niskim postumencie umieszczony jest masywny, równoramienny krzyż z wyrytymi mieczami na skrzyżowaniu ramion. Na podstawie krzyża znajduje się inskrypcja: „BOJOWNIKOM/ PODZIEMIA POLEGŁYM/ Z RĄK HITLEROWCÓW”. Na płycie nagrobnej wyryty jest napis „BAZYLI TATARSKI PS. BORZĘCKI TOMICKI/ ZGINĄŁ 6.XII.1943/ JANINA KORWAT/ ZGINĘŁA 6.XI.1943/ FRANCISZKA KORWAT/ ZGINĘŁA 6.XI.1943/ JANINA SZOPA/ ZGINĘŁA 6.XI.1943/ NIEZNANY ŻOŁNIERZ/ ZGINĄŁ W LECIE 1943”.
 
W grudniu 1943 r. dom w Porębie Laskowskiej, w którym ukrywał się komendant Polskiej Wojskowej Organizacji Rewolucyjnej Stanisław Borzęcki, używający min. nazwiska Bazyli Tatarski, został otoczony przez oddział „granatowej” policji dowodzony przez komendanta niemieckiej żandarmerii ze Skały. Budynek został ostrzelany i podpalony. Wyszły z niego dwie kobiety Franciszka Korwat i Janina Korwat, które zostały zastrzelone przed domem. Raniona została córka właściciela domu. Stanisław Borzęcki prawdopodobnie popełnił samobójstwo w budynku. Zwłoki zabitych rozebrano do naga, zabraniając przez kilka dni ich pogrzebania. Następnie zostały zakopane w nieoznaczonym miejscu bez trumien.
 
Stanisław Borzęcki był komendantem i jednym z organizatorów Polskiej Wojskowej Organizacji Rewolucyjnej, organizacji podziemnej założonej w 1939 r., działającej na terenie ówczesnego powiatu miechowskiego. Została ona rozbita w wyniku aresztowań i pacyfikacji w maju-czerwcu 1943 r.
 
W latach dziewięćdziesiątych szczątki ofiar z 1943 r. oraz nieznanego partyzanta pochowanego w lesie, poległego prawdopodobnie w 1944 r. podczas pacyfikacji Barbarki, ekshumowano i pochowano na cmentarzu parafialnym w Minodze.
  • J. Jednaki, Sprawa S. Tatarskiego, „Okruchy Wspomnień”, Nr 29, 1999, s. 148-151.
  • J. Guzik, Racławickie wezwania. Monografia okupacyjna ziemi miechowskiej 1939–1945, Wawrzeńczyce 1987, s. 66-69.
  • B. Nieczuja-Ostrowski, Inspektorat AK „Maria” w walce. Z dziejów Inspektoratu Rejonowego „Miś”, „Michał”, „Maria” ZWZ-AK ziemi miechowskiej, olkuskiej i pińczowskiej. T. 1: Kryptonim „Miś” (1939-1942), s. 42-43.
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939–1945. Województwo krakowskie miejskie, Warszawa 1984, s. 75.
Surname Forename Rank Military formation  
BORZĘCKI STANISŁAW Other partisans, Others
KORWAT FRANCISZKA
KORWAT JANINA
Forename Surname Rank Military formation Number
Other partisans 1