War graves
in Małopolska
1206100-002
63
1
Mogiła ziemna, założona na planie prostokąta, ogrodzona zakończonymi czterospadowo kamiennymi słupkami, połączonymi żelaznym łańcuchem. Główny element urządzenia mogiły stanowi pomnik w formie bloku piaskowca z wyprofilowanym na licu krzyżem maltańskim, osadzonego na ściętym pulpitowo postumencie, na którym wyryty jest napis: „... INNYM LAURY, INNYM SŁAWA/ A WAM TYLKO DOLA KRWAWA/ TU SPOCZYWAJĄ W BOGU/ NIEZNANI ŻOŁNIERZE/ I WOJNY ŚWIATOWEJ/ POLEGLI W OKOLICACH SKAŁY/ W LISTOPADZIE 1914 ROKU”. Środkowa część mogiły wyłożona jest kamiennymi płytkami. Aranżacja mogiły została wykonana prawdopodobnie w latach dziewięćdziesiątych. Brak informacji pierwotnej formie jej wystroju.
 
Na cmentarzu parafialnym w Skale według danych z 1939 r. pochowano łącznie 63 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 240 z armii rosyjskiej. W opisywanej mogile spoczęły prawdopodobnie szczątki żołnierzy austro-węgierskich. Według karty ewidencyjnej z 1917 w Skale pochowano żołnierza 34 pułku obrony krajowej Oleksę Pawlyszcze.
  • Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 17474, s. 73.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Ekspozytura w Spytkowicach, C. i K. Komenda Powiatowa w Olkuszu, sygn. 29/271/38.
  • J. Pałosz, Śmiercią złączeni. O cmentarzach z I wojny światowej na terenach Królestwa Polskiego administrowanych przez Austro-Węgry, Kraków 2012, s. 22, 58, 231, 246, 267-268, 299, 337, 377, 409.
  • P. Trzcionka, J. Wilk, Mogiły wojenne na terenie Gminy Skała, Skała 2003.
Surname Forename Rank Military formation  
PAWLYSZCZE OLEKSA Austro-Hungarian Army
Forename Surname Rank Military formation Number
Austro-Hungarian Army 62