Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1210030-003
3
3
Na mogile znajduje się nagrobek nakryty trzema lastrykowymi płytami. U wezgłowia mogiły umieszczony jest lastrykowy krzyż na cokole z wmurowaną tablicą memoratywną. Do obu ramion krzyża przylegają dwie tworzące bramę lastrykowe lastrykowe płyty z wmurowanymi tablicami i wykonanym z metalowych liter napisem memoratywnym: „POLEGLI ZA OJCZYZNĘ”.
 
Na tablicach memoratywnych umieszczone są napisy:
– „Ś.†P./ JASIŃSKI ANDRZEJ/* †/ ZABRANY PRZEZ NIEMCÓW/ PODCZAS AKCJI/ NA PARTYZANTÓW/ W JAMNEJ ZOSTAŁ SPALONY/ CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI”
– „Ś.†P./CISOWSKI JAN/ * 29.12.1915 † 6.1.1945/ PARTYZANT/ MŁODE SWE ŻYCIE/ ODDAŁ DLA UKOCHANEJ/ OJCZYZNY/ CZĘŚĆ JEGO PAMIĘCI.”
– „Ś.†P./ NĘDZA STANISŁAW/* †/ ZABRANY PRZEZ NIEMCÓW/ PODCZAS AKCJI/ NA PARTYZANTÓW/ W JAMNEJ ZOSTAŁ SPALONY/ CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI”.
  • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa. Lata wojny 1939-1945, red. Cz. Czubryt-Borkowski, Warszawa 1988, s. 472.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
NĘDZA STANISŁAW partyzanci
CISOWSKI JAN partyzanci
JASIŃSKI ANDRZEJ partyzanci