Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1210060-002
2
2
Mogiła obramowana i nakryta lastrykową płytą. U wezgłowia lastrykowy krzyż z metalowym medalionem z wizerunkiem głowy Chrystusa oraz prostokątna stela z umieszczoną na licu tablicą memoratywną z napisem: „Tym, którzy żywią i bronią/ Śp/ Franciszek MATUSIK/ z Łyczanej/ żołnierz BCH ps. „GROM”/ Śp JULIAN GRĘBLOWSKI/ z Łyczanej/ żołnierz BCH ps. „SOKÓŁ”/ POLEGLI W AKCJI PARTYZANCKIEJ 6 I 1945/ BRONIĄC ŁADU SPOŁECZNEGO I DOBRA WSI/ Cześć Ich Pamięci/ KOLEDZY-KOMBATANCI”.
  • A. Fitowa, Bataliony Chłopskie w Małopolsce 1939-1945, Warszawa-Kraków 1984, s. 362.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
MATUSIK FRANCISZEK "GROM" Bataliony Chłopskie
GRĘBLOWSKI JULIAN "SOKÓŁ" Bataliony Chłopskie