Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1206010-001
8
6


 


Mogiła ziemna z betonowym obramowaniem. Składa się z ośmiu wyodrębnionych części. Miejsce pochówku każdej z osób oznaczone jest krzyżem oraz odgrodzone betonowym krawężnikiem.


 


Pochowano tu osoby, które zginęły podczas bombardowania Kamienia 13 września 1944 roku. Na sześciu z ośmiu krzyży widnieją tabliczki z imieniem, nazwiskiem oraz datą zgonu ofiar. Dwie osoby pozostają nieznane.

Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
KUGLIN JÓZEF OSOBA CYWILNA
FIGA KAZIMIERZ OSOBA CYWILNA
FRYTEK HELENA OSOBA CYWILNA
WOSIK HONORATA OSOBA CYWILNA
ŁATEK WŁADYSŁAW OSOBA CYWILNA
DZIERWA ANNA OSOBA CYWILNA
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
OSOBA CYWILNA 2