Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1206050-001
1
0
Na mogile znajduje się stela o ściętych narożach, zwieńczona motywem wieńca i czapki żołnierskiej. W płycinę na licu steli umieszczono tabliczkę z napisem: „GRÓB ŻOŁNIERZA/ AUSTRO-WĘGIERSKIEGO/ 1914 r.” Poniżej tabliczki na steli znajduje się profilowany krzyż grecki z nałożonym na lico metalowym krzyżykiem łacińskim. Mogiła jest otoczona krawężnikiem i wypełniona żwirem. Przed frontem mogiły znajdują się prostopadłościenne słupki połączone ze sobą i ze stelą metalowymi rurkami.

Pochowano tu nieznanego z nazwiska żołnierza armii austro-węgierskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 45, GW 61.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, 413.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918): wykazy poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 3, Tarnów 2005, s. 448-449 (fotografia i szkic sytuacyjny).
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995, s. 398.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998, s. 171.
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia austro-węgierska 1