Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1206050-005
1
0
Mogiła położona jest tuż przy drodze, na trawniku oddzielającym chodnik od pobliskiej posesji. Jest to betonowy postument zwieńczony metalowym, pomalowanym na biało, krzyżem. Boki postumentu ozdobione są równoramiennymi krzyżami oraz płaskorzeźbami przedstawiającymi wieńce.
Brak jakichkolwiek danych na temat liczby i narodowości pochowanych tu żołnierzy. Prawdopodobnie należeli oni do armii austro-węgierskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 45 s. 303, GW 61 s. 47.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, 413.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918): wykazy poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 3, Tarnów 2005, s. 450-451 (fotografia i szkic sytuacyjny).
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995, s. 398.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998, s. 171.
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia austro-węgierska 1