Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1206110-002
1
1


Mogiła, wykonana z płyty z czarnego granitu, położona jest w środkowej części cmentarza parafialnego. U wezgłowia nagrobka znajdują się dwa postumenty pod znicze. Pomiędzy postumentami stoi metalowy krzyż. Na płycie nagrobka wyryto wizerunek krzyża oraz informacje o pochowanych.


 


W mogile spoczywają dwaj żołnierze, którzy zginęli podczas II wojny światowej: Alojzy Kopyto Młot II oraz nieznany żołnierz poległy w czasie kampanii wrześniowej.

Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
KOPYTO MŁOT II ALOJZY