Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1208040-001
3
3
Na grobie powstańców z 1863 r. znajduje się nagrobek w formie żeliwnego postumentu zwieńczonego ażurowym krzyżem z pasyjką.

Na ścianach umieszczone są napisy:
– „SEWERYN MIESZKOWSKI/ WŁAŚCICIEL MAJĄTKU/ CHARSZNICA/ W 27 ROKU ŻYCIA/ POCHOWANY 15 MARCA 1863 r.”
– „OSWALD/ ARTWIŃSKI/ † 15 MARCA 1863 R.
– „NAPOLEON/ WIECZORKOWSKI/ † 15 MARCA 1863 R.”
– „POLEGLI/ ZA/ WOLNOŚĆ POLSKI/ 1863/ †”

Seweryn Mieszkowski (właściciel dworu w Giebułtowie), Napoleon Wieczorkowski (oficjalista dworski) zostali zabici przez żołnierzy rosyjskich rabujących dwór w marcu 1863 r. Giebułtowie. Oswald Artwiński poległ 14 marca 1863 w potyczce pod Giebułtowem z oddziałem rosyjskim i kozakami dowodzonymi przez majora Bentkowskiego. Nazwisko Oswalda Artwińskiego jest wymienione na Kopcu Powstańców z 1863 r. na Starym Cmentarzu w Tarnowie.
  • H. Stupnicki, Imionospis poległych i straconych ofiar powstania z roku 1863 i 1864, Lwów 1865, s. 51, 93.
  • T. Sypek, Alejami Starego Cmentarza, Tarnów 2005, s. 105-106(biogram Oswalda Artwińskiego).
  • T. Swat, Gloria Victis. Mogiły poległych z okresu powstania styczniowego 1863-1864 roku na ziemiach polskich, Pruszków 2004, s. 52.
  • T. Zieliński, Bitwy i potyczki 1863-1864, Rapperswill 1913, s. 164.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
WIECZORKOWSKI NAPOLEON Powstańcy styczniowi
MIESZKOWSKI SEWERYN Powstańcy styczniowi
ARTWIŃSKI OSWALD Powstańcy styczniowi