Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1208040-009
1
1
Mogiła ziemna w betonowym obramowaniu, u wezgłowia krzyż z metalowych rur z pasyjką i tabliczką z napisem „Ś.P./ STANISŁAW/ ROSÓŁ/ ŻYŁ 27 LAT/ ZAMORDOWANY PRZEZ NIEMCÓW/ †6 I 1945/ SPOCZYWAJ W POKOJU”.

Stanisław (lub Mieczysław) Rosół został zastrzelony przez żandarmerię niemiecką. W „arkuszu grobownictwa wojennego” sporządzonym w 1945 wymieniony jest Mieczysław Rosół z Cisiej Woli, zastrzelony przez niemiecką żandarmerię 6 lutego 1944 r. W Rejestrze miejsc i faktów zbrodni... Mieczysław Rosół ur. 1917 r. wymieniony jest wśród osób rozstrzelanych 6 stycznia 1944 r. w Książu Wielkim przez żandarmerię niemiecką za pomoc udzielaną partyzantom.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Urząd Wojewódzki Krakowski, sygn. UW II 996, s. 149.
  • J. Guzik, Racławickie wezwania. Monografia okupacyjna ziemi miechowskiej 1939–1945, Wawrzeńczyce 1987, s. 180.
  • Polski Czerwony Krzyż, Biuro Informacji i Poszukiwań, Arkusz ewidencyjny grobownictwa wojennego z 1945 r.
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939–1945. Województwo kieleckie, Warszawa 1980, s. 127.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
ROSÓŁ STANISŁAW [MIECZYSŁAW]