Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1208050-012
6
6
Mogiła ziemna w prostokątnym, betonowym obramowaniu, na mogile betonowy postument z tablicą z napisem: „W DNIU 7.I.1943 ZGINĘLI ŚMIERCIĄ/ BOHATERSKĄ ROZSTRZELANI PRZEZ NIEMIECKI ODDZIAŁ EGZEKUCYJNY SS/ CZŁONKOWIE AK-ZAŁOGA POSTERUNKU/ POLICJI GRANATOWEJ W ŻARNOWCU/ JAN IWANKIEWICZ – KOMENDANT, OFICER WYWIADU AK OBWODU OLKU-/ SKIEGO, PSEUDONIM „SER”, POLICJANCI/ CZŁONKOWIE AK: MICHAŁ BŁAS, FRANCI-/ SZEK ŁUCARZ, JAN PIOTROWSKI, FERDY-/ NANT SADOWSKI, RUDOLF SZNAJDER.” Poniżej umieszczona jest podłużna tabliczka z napisem „CZEŚĆ ICH PAMIĘCI”.
  • J. Guzik, Racławickie wezwania. Monografia okupacyjna ziemi miechowskiej 1939–1945, Wawrzeńczyce 1987 , s. 201.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
BŁAS [BŁAŚ] MICHAŁ Armia Krajowa
IWANKIEWICZ [IWASZKIEWICZ] JAN Armia Krajowa
ŁUCARZ FRANISZEK Armia Krajowa
PIOTROWSKI JAN Armia Krajowa
SADOWSKI FERDYNAND Armia Krajowa
SZNAJDER RUDOLF Armia Krajowa