Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1208050-014
13
13
Szeroki lastrykowy nagrobek, u wezgłowia dwie lastrykowe stele i krzyż łaciński. Na stelach znajdują się dwie tablice z napisami:
- „ZGINĘLI Z RĄK/ W DNIU/ MACIEJ, MARIANNA, JAN/ KLARA, FRANCISZEK,/ JANINA, GENOWEFA, DOMICELLA/ Z RODZINY/ KABELAK/ PROSZĄ O/
– „OKUPANTA HITLEROWSKIEGO/ 4 CZERWCA 1943/ FRANCISZEK, JULIANNA,/ BRONISŁAWA, FRANCISZKA/ ZOFIA/ Z RODZINY/ KOWAL/ MODLITWĘ”.

Pochowano tu ofiary pacyfikacji wsi Nasiechowice rozstrzelane przez niemiecką żandarmerię i Gestapo 4 czerwca 1943 r.
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939–1945. Województwo kieleckie, Warszawa 1980, s. 176 (wymienia tylko Klarę Kabelak)
  • Instytut Pamięci Narodowej Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów w Krakowie, Oddziałowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Krakowie, sygn. IPN Kr 1/1319 t. 2, opracowanie T. Wroński, Pacyfikacje na terenie powiatu miechowskiego w latach okupacji hitlerowskiej 1939–1945.