Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1208050-015
2
0
Mogiła ogrodzona jest płotkiem z drewnianych sztachet i poprzedzona schodami, wyłożonymi kostką brukową. Na mogile znajduje się granitowy nagrobek. U jego wezgłowia umieszczone są dwie zakończone trójkątnie stele: jedna – z wyobrażeniem orła wojskowego z datą „1863 r.”, druga – z napisem „POWSTAŃCOM/ Z 1863 ROKU/ MIESZKAŃCY/ PSTROSZYC PIERWSZYCH”. Za nagrobkiem znajduje się kapliczka szafkowa z czterospadowym daszkiem kopią obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Przy kapliczce znajdują się pomalowane na czarno pień i konary drzewa.

Według miejscowej tradycji pochowano tu powstańca z 1863 r. i żołnierza rosyjskiego, poległych podczas próby przedzierania się oddziałów powstańczych na północ po bitwie pod Miechowem w lutym 1863 r.
  • H. Mościcki, Pomniki bojowników o niepodległość 1794-1863, Warszawa 1929 (zdjęcie mogiły).
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Powstańcy styczniowi 1
Armia rosyjska 1