Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1208050-017
3
3
Mogiła ujęta w prostokątne obramowanie, nakryta płytą z czerwonego piaskowca. U wezgłowia mogiły znajduje się jedna większa stela oraz dwa prostopadłościenne słupki z czerwonego piaskowca po bokach. Na licu steli umieszczona jest tablica z napisem: „TU SPOCZYWAJĄ W BOGU/ Ś.P. JÓZEFA BYCZEK Z IDZIKÓW/ LAT 20/ S.P. ZOFIA BYCZEK LAT 29/ Ś.P. JAN BYCZEK LAT 47/ ZAMĘCZENI PRZEZ OKUPANTA/ NIEMIECKIEGO W SŁAWICACH/ DN. 13. MAJA 1943 ROKU/ CZEŚĆ ICH PAMIĘCI”. Na obramowaniu znajduje się tablica z napisem „GRÓB BYCZKÓW”. Na płycie z piaskowca przykrywającej mogiłę nałożony jest krzyż łaciński.

Pochowano tu trzy osoby z rodziny Byczków rozstrzelane 13 maja 1943 r. przez funkcjonariuszy policji kryminalnej za pomoc udzielaną partyzantom.
  • J. Guzik, Racławickie wezwania. Monografia okupacyjna ziemi miechowskiej 1939–1945, Wawrzeńczyce 1987, s. 170.
  • Polski Czerwony Krzyż, Biuro Informacji i Poszukiwań, Arkusz ewidencyjny grobownictwa wojennego z 1945 r.
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939–1945. Województwo kieleckie, Warszawa 1980, s. 245.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
JAN BYCZEK
BYCZEK JÓZEFA
BYCZEK ZOFIA