Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1208050-025
1
0
Na mogile znajduje się lastrykowy nagrobek z krzyżem łacińskim u wezgłowia.

Pochowano tu nieznanego żołnierza poległego w okresie II wojny światowej.
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
1