Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1213010-004
11
0
Na mogile znajduje się pomnik w formie obelisku osadzonego na dwustopniowym postumencie. Pomnik umieszczony jest na trójstopniowej podstawie. Na ścianach postumentu znajdują się cztery mosiężne tablice. Na pierwszej z nich widnieje herb miasta Oświęcimia oraz napis: „ŻOŁNIERZOM POLSKIM/ POLEGŁYM W OBRONIE OŚWIĘCIMIA/ WE WRZEŚNIU 1939 r.” Na pozostałych trzech tablicach znajdują się napisy:
– „PAMIĘCI JEDENASTU POLEGŁYCH”,
– „CZEŚĆ ICH PAMIĘCI”,
– „ HONOR I OJCZYZNA”.
Pochowano tu żołnierzy Wojska Polskiego poległych w bitwie pod Rajskiem w dniach 3-4 września 1939 r. W 1948 ich zwłoki ekshumowano z rozproszonych grobów przy brzegu Soły i pochowano na cmentarzu parafialnym w Oświęcimiu.

W 1985 r. na faktycznej mogile żołnierzy Wojska Polskiego wybudowano prywatny grobowiec. Pozostał tylko obelisk, który poddano w remontowi w 1989 r. Ostatnia renowacja pomnika miała miejsce w 2008 r.
  • S. Iskierka, M. Wirgiński, Inwentaryzacja cmentarza rzymsko-katolickiego w Oświęcimiu, Oświęcim 1986.
  • Elżbieta Skalińska-Dindorf, Kronika Oświęcimia. Dzieje Oświęcimia 1772-2003, Oświęcim 2006, s. 400-403.
  • M. Nitka, Cmentarz parafialny w Oświęcimiu, Pękowice-Oświęcim 2013, s. 50-51.
  • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie, maszynopis S. Iskierka, M. Wirgiński, Inwentaryzacja cmentarza rzymsko-katolickiego w Oświęcimiu, Oświęcim 1986.
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Wojsko Polskie 11