Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1212050-005
1
1
Mogiła w formie kopca z kamieni z lastrykową płytą z napisem: „POLEGŁEMU/ W DNIU 5 WRZEŚNIA 1939 r/ kpr. WINKLEROWI – ŻOŁNIERZOWI 11 pp WP/ WIEŚ ZAWADA”. Mogiła ogrodzona jest niskim, pomalowanym na kolor zielony płotem. U jej wezgłowia umieszczony jest brzozowy krzyż.

Pochowano tu kaprala Konrada Winklera z 11 pułku piechoty, poległego 5 września 1939 r.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Urząd Wojewódzki Krakowski 1945-1950, sygn. UW II 1018.
  • S. Czerpak, T. Wroński, Upamiętnione miejsca walk i męczeństwa w Krakowie i województwie krakowskim 1939-1945, Kraków 1972, s. 217.
  • W. Kluczewski, Pomniki walk niepodległościowych na ziemi olkuskiej, Olkusz 2006, s. 113.
  • Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, T. 1, Żołnierze września, N-Z, Pruszków 1993., s. 282.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
WINKLER KONRAD KAPRAL Wojsko Polskie