Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1216030-005
2
1
Na mogile znajduje się nagrobek o wymiarach 90 x 125 cm, nakryty granitową płytą, na której umieszczony został głaz z metalową tablicą z napisem: „Tu spoczywają żołnierze I batalionu „Barbara” 16 p.p. AK/ Ś.P. strz. Mieczysław Kiełbasa/ ps. Kanarek/ Ś.P. strz. NN ps. „Czachara”/ polegli 25 września 1944 roku/ w boju na Jamnej walcząc o wolną/ i niepodległą Polskę./ Cześć ich pamięci!”.

U wezgłowia mogiły znajduje się krzyż z metalowych rur ze znakiem „Polski Walczącej”. Nagrobek otoczony jest pasami żwiru i kostki brukowej.

Pochowano tu dwóch żołnierzy Armii Krajowej z batalionu „Barbara” z 16 pp, poległych w w boju pod Jamną: strz. Mieczysława Kiełbasę ps. „Kanarka” z Pawęzowa i strz. nieznanego nazwiska o ps. „Czachara”. Ciała żołnierzy po bitwie spoczęły w leśnych mogiłach w rejonie Jamnej, skąd w latach czterdziestych zostały ekshumowane i przeniesione na cmentarz parafialny w Jastrzębi. W 2010 r. szczątki obu żołnierzy ponownie ekshumowano i pochowano na cmentarzu parafialnym w Pawęzowie – rodzinnej miejscowości strzelca Mieczysława Kiełbasy.
  • K. Sikora, Walka i Pamięć. Szlakiem I Batalionu "Barbara" 16 PP AK, Warszawa 2008.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
KIEŁBASA MIECZYSŁAW STRZELEC Armia Krajowa
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia Krajowa 1