Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1201050-013
6
6
Prostokątna mogiła w obramowaniu, nakryta kamiennymi płytami. U wezgłowia mogiły znajduje się szeroki, ścięty pulpitowo kamienny postument, na którym umieszczona została geometryczna rzeźba przedstawiająca orła, na której umieszczony został niewielki metalowy krzyż. Po lewej stronie od rzeźby orła ustawiony jest krzyż z cienkich metalowych rur. Na postumencie wyryta jest inskrypcja: „20 STYCZNIA 1945 ROKU POLEGLI ZA WOLNOŚĆ OJCZYZNY W WALCE Z HITLEROWSKIM OKUPANTEM/ PARTYZANCI ARMII KRAJOWEJ O.D.B. „JASTRZĘBSKI"/ ST. SIERŻ. KWAŚNIEWSKI ELIGIUSZ ps „OBUCH" LAT 21 PLUT PODCH. HILAREWICZ FRANCISZEK ps. „ ORWICZ" LAT 20/ ST. STRZ. MAZUR JÓZEF ps. „MUKKI" LAT 21 PLUT. DYRLA WACŁAW ps. „GRUDA" LAT 21/ STRZ. MACIASZEK JAN ps. „KSIĘŻYC" LAT 20 PLUT SECHMAN WŁADYSŁAW ps. RZYMIANIN LAT 31/ CZEŚĆ ICH PAMIĘCI". Na licu postumentu umieszczona jest plakieta w kształcie krzyża „Virtuti Militari".

Na narożach mogiły od strony wezgłowia umieszczone są kamienne słupki z czarnymi tablicami, na których widnieją napisy:
– „OFIAROM TERRORU UB/ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY ODDZ. PART. A.K. - O.D.B./ I DZAŁAJĄCEJ Z NIMI LUDNOŚĆI/ POW. BOCHEŃSKIEGO I BRZESKIEGO/ KTÓRZY ZA WALKĘ O NIEPODLEGŁĄ I SUWERENNĄ/ POLSKĘ/ BYLI W LATACH 1945 - 1956/ PRZEZ URZĄD BEZP. P.R.L./ WIĘZIENI, SKAZYWANI NA ŚMIERĆ/ I MORDOWANI".
– „VICTIS HONOS/ PAMIĘCI/ Żołnierzy ODDZ. PART. A.K. OBOZOWE DRUŻYNY BOJOWE/ POLEGŁYCH NA POLU CHWAŁY w 1944 r./ PLUT. BOCHEŃSKI ZENON PS. "KARTUSZA"/ SIERŻ. DOMAGAŁA JAN PS. "MALEWICZ"/ KPT. RYNCARZ JAN PS. "WICEK"/ SIERŻ. WOJTOŃ FRANCISZEK PS. "GOZDAWA" (na tablicy znak „Polski Walczącej")
Na mogile umieszczona są dwa metalowe znicze z emblematem przedstawiającym masywny równoramienny krzyż ze znakiem „Polski Walczącej".

Na kamiennych płytach przykrywających mogiłę ułożony jest napis z metalowych liter „BÓG * HONOR * OJCZYZNA".

Pochowano tu 6 żołnierzy z oddziału NOW-AK dowodzonego przez Józefa Lessera „Jastrzębskiego", poległych 20 stycznia 1945 r. w starciu z niemieckim oddziałem pod Grabiną. We wrześniu 1969 r. na zlecenie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bochni na mogile został wykonany nagrobek.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Oddział w Bochni, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bochni, sygn. 29/4/314.
  • Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni, depozyt Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, karta rejestracyjna pomnika pamięci narodowej.
  • T. J. Biedroń, Józef Lesser, w: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate ed Educatione Civili, R. 6 (2016).
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
KWAŚNIEWSKI ELIGIUSZ STARSZY SIERŻANT Armia Krajowa
HILAREWICZ FRANCISZEK PLUTONOWY Armia Krajowa
MAZUR JÓZEF STARSZY STRZELEC Armia Krajowa
DRYLA WACŁAW PLUTONOWY Armia Krajowa
MACIASZEK JAN STRZELEC Armia Krajowa
SECHMANN WŁADYSŁAW PLUTONOWY Armia Krajowa