Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1211100-014
1
1
Na mogile na nagrobek z tumbą z jasnego granitu, u wezgłowia stela i przylegający do niej krzyż z ciemnoszarego granitu z metalową pasyjką. Na steli umieszczony jest napis: „ŚP/ MARIA CHRYCZYK/ * 9 II 1934 r./ + 23 XII 1944 r./ ZGINĘŁA OD OPRAWCÓW HITLEROWSKICH/ POKÓJ JEGO DUSZY"

Oddział esesmanów 22 grudnia 1944 r. wkroczył do Ochotnicy Dolnej, by dokonać rabunku żywności. Tam został ostrzelany przez partyzantów sowieckich. Następnego dnia grupa 200 esesmanów dowodzonych przez Matingena dokonała brutalnej pacyfikacji Ochotnicy, niszcząc zabudowania gospodarstw i mordując 50 osób, w tym dziesięcioletnią Marię Chryczyk.
  • S. Czajka, Ochotnica. Dzieje gorczańskiej wsi 1416-1986, Jelenia Góra 1987, s. 205-216.
  • R. Dzieszyński, Krwawa wigilia, Warszawa 1980, s. 145.
  • Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie, sygn. GK 163/110 (kwestionariusze o egzekucjach i grobach masowych - woj. krakowskie), k. 554-555.
  • D. Golik, Partyzanci „Lamparta". Historia IV batalionu 1. pułku strzelców podhalańskich AK, Kraków 2015, s. 336-340.
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945 : województwo nowosądeckie, Warszawa 1984, s. 85-86.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
CHRYCZYK MARIA