Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1206150-003
1
1
Na mogile lastrykowy nagrobek z położonym na płycie nagrobnej krzyżem łacińskim łacińskim i tablicą z ciemnego kamienia z napisem: „Ś.P./ FALENCKI/ LAT 22/ PODOFICER z ODDZ. RUMOWSKIEGO/ ZGINĄŁ POD SZYCAMI/ DNIA 7 V 1863”.

Pochowano tu 22-letniego powstańca z Warszawy Falenckiego, który poległ w bitwie pod Szycami w dniu 7 maja 1863 r.
  • S. Zieliński, Bitwy i potyczki 1863-1864, Rapperswil 1913, s. 170.
  • Pamiątka dla rodzin polskich. Krótkie wiadomości biograficzne o straconych na rusztowaniach, rozstrzelanych, poległych na placu boju, oraz zmarłych w więzieniach, na tułactwie i na wygnaniu syberyjskim, 1861-1866 r., cz. 2., opr. Z. Kolumna, Kraków 1868, s. 68.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
FALENCKI Powstańcy styczniowi