Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1218090-005
0
0
Jest to mogiła ziemna z betonowym obmurowaniem. Pośrodku mogiły niewielki kamienny krzyż z tabliczką pamiątkową.
Pochowano tu nieustaloną liczbę żołnierzy polskich poległych we wrześniu 1939 roku.