Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1215050-002
1
1
Mogiła znajduje się na cmentarzu parafialnym w Osielcu. Nagrobek wykonany jest z lastryka. Na płycie nagrobnej umieszczono stelę z tablicą pamiątkową, wykonaną z białego marmuru oraz zdjęciem pochowanego. Stela zwieńczona jest krzyżem.
 
Pochowano tu Andrzeja Pabiana, żołnierza 3 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej. Został on zastrzelony przez żandarmerię niemiecką 6 października 1944 roku. Początkowo pochowano go w lesie. Po zakończeniu wojny, dzięki staraniom ks. płk Ferdynanda Wawro, kapelana wojskowego, ciało Andrzeja Pabiana przeniesiono na cmentarz w Osielcu.
 
  • Podhalański oddział partyzancki „Harnaś”-3 Pułk Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej [w:] Harnasiowskie drogi- wspomnienia partyzantów. Bielsko Biała, 2002.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
PABIAN ANDRZEJ KAPRAL Armia Krajowa