Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1214060-002
2
2

Mogiła ziemna w lastrykowym obramowaniu. U wezgłowia lastrykowa stela w kształcie nieregularnego pięcioboku z krzyżem na licu i prostokątną tablicą z napisem: „ŚP. KAROLINA i PIOTR/ ZAWARTKOWIE/ PRZEŻYWSZY LAT 53 i 51/ ZGINĘLI TRAGICZNIE 1.VII.1943/ PROSZĄ O ZDROWAŚ MARIO”.


Pochowani tu Piotr i Karolina Zawartkowie zostali rozstrzelani przez funkcjonariuszy Gestapo 1 lipca 1943 r. w Łętkowicach-Kolonii za kontakty z grupą dywersyjną Stanisława Borzęckiego ps. „Tatarski” organizatora Polskiej Wojskowej Organizacji Rewolucyjnej.
  • J. Guzik, Racławickie wezwania. Monografia okupacyjna ziemi miechowskiej 1939–1945, Wawrzeńczyce 1987, s. 184.
  • B. M. Nieczuja-Ostrowski, Inspektorat AK „Maria” w walce. Z dziejów Inspektoratu Rejonowego „Miś”, „Michał”, „Maria” ZWZ-AK ziemi miechowskiej, olkuskiej i pińczowskiej, T. 1, Warszawa 1995, s. 64, s. 42-43.
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939–1945, Województwo krakowskie miejskie, Warszawa 1984, 61.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
ZAWARTKA PIOTR
ZAWARTKA KAROLINA