Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1205010-002
99
1
Cmentarz założony jest na planie prostokąta z wyłamaniem od strony wschodniej i ogrodzony pełnym murem betonowym z nakrywą, a na środkowym odcinku od strony zachodniej – niskim płotem z metalowych prętów. Wejście znajdujące się od strony zachodniej zamykane jest jednoskrzydłową, żelazną furtką. Główny element cmentarza stanowi drewniany krzyż lotaryński z zadaszeniem ząbkowanej dachy, ustawiony w niszy w ogrodzeniu, na wprost wejścia.

Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie krzyży lotaryńskich (8 szt.). o rozszerzonych zakończeniach ramion, ujętych w dwa zamknięte półkoliście metalowe pręty.


Pochowano tu 99 żołnierzy armii rosyjskiej, w tym jednego znanego z nazwiska.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 41 s. 1439-1461 (plany, wykaz pochowanych) GW 61 s. 79 (fotografia archiwalna)
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 126.
  • J. P. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914 - 1915 (1918). Wykazy poległych i zmarłych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 1, Tarnów 1999, s. 474-475.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 167.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 94.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
SOWODSKI DYMITRIEW INFANTERIST Armia rosyjska
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia rosyjska 98