Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1205100-001
299
86
Cmentarz założony jest na planie zbliżonym do kwadratu i otoczony pozostałościami poligonalnego muru kamiennego. Do środka cmentarza prowadziła dwuskrzydłowa drewniana furtka. W południowo-zachodniej części ogrodzenia znajduje się podłużny kamienny kopiec zwieńczony niskim betonowym krzyżem łacińskim, stanowiący pozostałość po pomniku.

Groby ujęte są w kamienne obramowania i oznaczone drewnianymi krzyżami łacińskimi i lotaryńskimi o ramionach nakrytych dwuspadowym gontowym daszkiem. Na krzyżach znajdują się prostokątne, emaliowane tabliczki z informacjami o pochowanych.

Na metalowym słupku zamontowana jest drewniana tabliczka z napisem w języku polskim, rosyjskim i niemieckim:
„ZAJĘCI POKOJOWĄ PRACĄ / TRWALIŚMY W ZAŻYŁOŚCI / Z UKOCHANĄ ZIEMIĄ / Z WŁASNEGO CICHEGO ŚWIATA / WYRWAŁO NAS WYCIE WOJNY / WIODĄC PRZEZ NĘDZĘ, ZGRYZOTY / I UPOJENIE ZWYCIĘSTWEM /W RAMIONA ŚMIERCI !"

Inskrypcja w wersji niemieckiej znajdowała się na tablicy umieszczonej na pomniku głównym.

Na cmentarzu znajduje się 15 grobów pojedynczych, 20 zbiorowych. Pochowano tu 103 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 196 z armii rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 39 s. 387-591 (projekty, plany, wykazy pochowanych), GW 61 s. 21 (fotografia - stan pierwotny)
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 56.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 331-335.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 118-119.
  • Mitteilungen und Berichte des „Österreichischen Schwarzen Kreuzes“, 2019, 2 (149), s. 35.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 38.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
VOUK ANTON LANDSTURMMAN JÄGER Armia austro-węgierska
ROSWADOWSKIJ IWAN INFANTERIST Armia rosyjska
OSTHEIMER GEORG PATROUILLENFÜHRER Armia austro-węgierska
PINTARELLI LUIGI ANTONIO INFANTERIST Armia austro-węgierska
MUROVEC FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
ŠOŠTAR JOSEF LANDSTURMMAN INFANTERIST Armia austro-węgierska
REICH KARL LANDSTURMMAN INFANTERIST Armia austro-węgierska
LAH JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
ŠKOBERNE LEOPOLD LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
LAH ANDREAS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
ZVEGLIČ ADOLF LANDSTURMMANN GEFREITER Armia austro-węgierska
PERČIČ LUDVIG ERSATZ RESERVIST KORPORAL Armia austro-węgierska
GODNIK JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
CIGLAR ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KALŠEK GEORG LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
BOBNAR JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SZCZERBA GRIGORIJ INFANTERIST Armia rosyjska
DONOFF MICHAEL INFANTERIST Armia rosyjska
SPANOFF MICHAEL GEFREITER Armia rosyjska
TOLL GOTTLIEB UNTERJÄGER Armia austro-węgierska
KOKOVNIK JOSEF ZUGSFÜHRER TITULAR FELDWEBEL Armia austro-węgierska
PACHOR ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
CHRISTE EGIDO LANDSTURMMANN JÄGER Armia austro-węgierska
FINK JOHANNES LANDSTURMMANN JÄGER Armia austro-węgierska
KOCH OTTO LANDSTURMMANN JÄGER Armia austro-węgierska
PAUL RUPERT LANDSTURMMANN JÄGER Armia austro-węgierska
RINDERER JOSEF ANTON LANDSTURMMANN JÄGER Armia austro-węgierska
VOUBLON JAKOB LANDSTURMMANN JÄGER Armia austro-węgierska
EICHBERGER FRANZ LANDSTURMMANN JÄGER Armia austro-węgierska
FELDER JAKOB LANDSTURMMANN JÄGER Armia austro-węgierska
JUNNLER ALBERT LANDSTURMMANN JÄGER Armia austro-węgierska
CEMIN DOMENICO JÄGER Armia austro-węgierska
HOSP ENGELBERT LANDSTURMMANN JÄGER Armia austro-węgierska
MARCHETTI ANGELO LANDSTURMMANN JÄGER Armia austro-węgierska
FARAONE GEORG INFANTERIST Armia austro-węgierska
KRAJŠEK KARL ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
BREZOVNIK FLORIAN INFANTERIST Armia austro-węgierska
ŠKODNIK JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
BREŽNIK FRANZ LANDSTURMMAN INFANTERIST Armia austro-węgierska
PITRONI MICHAEL INFANTERIST Armia austro-węgierska
ESCHGFELLER HEINRICH JOSEF ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
KREUZER JOHANN PATROUILLENFÜHRER TITULAR UNTERJÄGER Armia austro-węgierska
REICHHALTER RUDOLF UNTERJÄGER Armia austro-węgierska
AMANN JOSEF ANTON LANDSTURMMANN JÄGER Armia austro-węgierska
GASPERI GIUSEPPE LANDSTURMMANN JÄGER Armia austro-węgierska
FELLNER JOHANN LANDSTURMMANN JÄGER Armia austro-węgierska
RUPP GIOVANNI LANDSTURMMANN JÄGER Armia austro-węgierska
HÄMMERLE ULLRICH LANDSTURMMANN JÄGER Armia austro-węgierska
MATTEDI ENRICO LANDSTURMMANN JÄGER Armia austro-węgierska
RITTGASSER FRANZ JÄGER Armia austro-węgierska
NICOLUSSI GIORDANO PATROUILLENFÜHRER Armia austro-węgierska
VIVARI GIOVANNI JÄGER Armia austro-węgierska
RITTER LUDWIG LANDSTURMMANN JÄGER Armia austro-węgierska
FEYERSINGER JOHANN JÄGER Armia austro-węgierska
SCHLAGER ANTON LANDSTURMMANN JÄGER Armia austro-węgierska
MEIER JOHANN G. L. LANDSTURMMANN JÄGER Armia austro-węgierska
ENRICI GIOVANNI LANDSTURMMANN JÄGER Armia austro-węgierska
SPIEGEL KARL LANDSTURMMANN JÄGER Armia austro-węgierska
ANDREATTA LEONARDO JÄGER Armia austro-węgierska
MATT LUDWIG PAUL JÄGER Armia austro-węgierska
SCHULER FRANZ LANDSTURMMANN JÄGER Armia austro-węgierska
CAPPELETTI ROMANO JÄGER Armia austro-węgierska
WANNERER HEINRICH LANDSTURMMANN PATROUILLENFÜHRER Armia austro-węgierska
TABARELLI DE FATIS GIUSEPPE JÄGER Armia austro-węgierska
PUCHER ALFONSO LANDSTURMMANN JÄGER Armia austro-węgierska
KRONBICHLER JOHANN JÄGER Armia austro-węgierska
WACHTER FIDELIS LANDSTURMMANN JÄGER Armia austro-węgierska
PLATZER JOSEF JÄGER Armia austro-węgierska
TOPLAK MICHAEL FÄHNRICH KANONIER Armia austro-węgierska
HRASTNIK JAKOB ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
KRAJNC ANTON INFANTERIST Armia austro-węgierska
HRUP ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
BREZOVAR JOHANN ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
PEČKO MARTIN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
BRATUSA JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
STOKEL EMIL LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
NIEDERHOFER SEBASTIAN ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
STEINHHAUSER ALOIS LANDSTURMMANN JÄGER Armia austro-węgierska
LEUPRECHT VALENTIN JÄGER Armia austro-węgierska
STEINACHER JOHANN LANDSTURMMANN JÄGER Armia austro-węgierska
MATHIS JAKOB LANDSTURMMANN JÄGER Armia austro-węgierska
KLUCKNER RICHARD JÄGER Armia austro-węgierska
PLANK JOSEF JÄGER Armia austro-węgierska
MOHR GEORG LANDSTURMMANN JÄGER Armia austro-węgierska
SCHIWILOW DAWID INFANTERIST Armia rosyjska
WAKULA AKIMENKO INFANTERIST Armia rosyjska
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia austro-węgierska 23
Armia rosyjska 190